Znojmo patnácté, Krumlov dvacátý

Srovnávací výzkum Město pro byznys ukázal, že pro podnikatelskou sféru je na jižní Moravě místem zaslíbeným Brno. Ze sledovaných 205 obcí s rozšířenou působností vynikající 15. místo zaujalo Znojmo a místo 20. Moravský Krumlov.

Na tomto výsledku se podepisuje nejen vstřícný přístup vedení města k podnikatelům, ale také výhodné nastavení podmínek pro podnikání.

Citovaný srovnávací výzkum zpracovala analytická agentura Datank, která souběžně sledovala nejen přístup veřejné správy, podíl malých a středních firem, ale rovněž počet studentů a učňů či úroveň komunikace i kvalitu webových stránek. Současně byla hodnocena také elektronická komunikace.

„Za úspěchy jednotlivých měst stojí především vyvážená kombinace parametrů podnikatelského prostředí, například nejvyšší přírůstek obyvatel, nízký index stáří, nízká dlouhodobá nezaměstnanost, vyšší podíl podnikatelů, vyšší nárůst ekonomických subjektů i vyšší podíl malých a středních firem. Kupříkladu třetí Slavkov u Brna má v kraji nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost, s čímž ladí i vyšší přírůstek obyvatel a nárůst ekonomických subjektů. Město rovněž nabízí nižší ceny stavebních pozemků, na nízké úrovni udržuje daň z nemovitosti,“ informoval média David Pavlát, PR specialista firmy Communa.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podesáté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena města a obce s rozšířenou působností v České republice. „Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele, ale i veřejnost je sestavován unikátní žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v České republice. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí,“ doplnil Pavlát.

Zdroj: Znojemsko, 26. 2. 2018