Železný Brod a Turnov vysoko v krajské anketě Město pro byznys 2018

Jasným vítězem výzkumu Město pro byznys za rok 2018 se v Libereckém kraji stalo statutární město Jablonec nad Nisou. Podnikání se podle ankety výborně daří také v druhém Železném Brodě a třetím Turnově.

Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

V Jablonci o podnikatele skvěle pečují
Jablonec nad Nisou si v regionu udržuje velmi vysoký podíl právnických osob, stejně jako podíl malých a středních firem. Rovněž přírůstkem obyvatel se v rámci Libereckého kraje drží na předních příčkách, a přesto si stále dovede zachovávat velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnanost.

Klobouk dolů si za svoji péči o podnikatele zaslouží především jablonecká radnice! V přístupu veřejné správy se totiž může pyšnit vůbec nejkvalitnějšími webovými stránkami, na nichž podnikatelé naleznou v přehledné formě veškeré informace, které potřebují pro komunikaci s městem. Radnice má také vysokým scóring úředních hodin, ve vítězném městě je rovněž nízká daň z nemovitosti.

„Jablonec se v každém případě snaží být velmi vstřícný k podnikatelům. Nejen že pružně reaguje na jejich potřeby, ale snaží se samozřejmě úřad otevřít podnikatelům tak, aby i úřední doba a procesy byly pro ně co nejvstřícnější. Do budoucna budeme pracovat hlavně na tom, aby se jablonečtí podnikatelé spolu potkávali a aby se uzavírali místní úzké vazby a aby Jablonec ekonomicky fungoval dá se říci v té komunitě, která tam existuje,”řekl primátor Jablonce nad Nisou Milan Kroupa.

Železný Brod dobře hospodaří, Turnov komunikuje s podnikateli
Železný Brod boduje v podnikatelském prostředí velmi vysokým podílem podnikatelů a nízkou cenou stavebních pozemků, které jsou lákadlem pro další podnikatelský rozvoj. Radnice vykazuje velmi dobré ekonomické ukazatele, do nichž patří velmi vysoká likvidita, stejně jako velmi nízká dluhová služba. Bronzový Turnov se může pochlubit nejvyšším růstem počtu ekonomických subjektů a velmi vysokým počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání. V přístupu veřejné správy město velmi dobře uspělo v testu elektronické komunikace, která zjišťuje kvalitu a včasnost odpovědí na podnikatelské dotazy.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

Zdroj: nasepojizeri.cz, 19. 3. 2019