Vedení radnice se sešlo s pelhřimovskými podnikateli

Pozvání vedení pelhřimovské radnice na tradiční setkání přijali ve čtvrtek 18. května významní podnikatelé Pelhřimova. Aktuální investiční plány, problematika školství, priority radnice, tak to byla hlavní témata přátelského setkání, které se uskutečnilo v prostorách hotelu Slávie.

„Vážím si toho, že si podnikatelé našli čas a zúčastnili se tohoto setkání. Jsem velmi rád, že v Pelhřimově funguje komunikace mezi městem a podnikatelskou sférou. Je to pro nás velmi důležitá zpětná vazba,“ uvedl v úvodu starosta František Kučera.

Starosta zahájil setkání a seznámil přítomné s aktuálními informacemi o fungování radnice, zároveň přiblížil přítomným hostům významné ocenění, kterého dosáhlo město Pelhřimov – 1. místo v České republice soutěže Město pro byznys 2016, kterou pořádá týdeník Ekonom. Nechyběla zpráva, že se město Pelhřimov dostalo na první příčku především díky vysokému podílu podnikatelů, kvalitním službám úředníků, nízké úrovni dlouhodobé nezaměstnanosti, nízkým nákladům na dluhovou službu, výbornému hospodaření radnice, neustálému investování do dalšího rozvoje města a podnikatelského prostředí a také díky úspěšnému čerpání dotací z Evropské unie.

Starosta zdůraznil zodpovědnost vedení města Pelhřimova za udržení dalších generací ve městě, přičemž připomenul, že podmínkou je samozřejmě nabídka práce, ale i dostupné bydlení.

Závěrem své prezentace vyjádřil místním podnikatelům velký dík za jejich práci a dodal: „Přál bych si, aby město Pelhřimov bylo nejenom dobré město pro podnikání, ale i dobré město pro život.“ Zároveň poděkoval panu Stokláskovi a paní ředitelce Suchánkové za propůjčení prostor v hotelu Slavie.

Následně se slova ujal místostarosta Pelhřimova Ladislav Med, který informoval o změně územního plánu a o největších investičních akcích města pro letošní rok, mezi které patří například: Výměna umělého trávníku III. generace na hřišti za Kalvárií, Rekonstrukce sítí v ulicích Válkova a Hodějovická, Úprava prostoru kolem kostela sv. Víta, Vybudování multifunkčního hřiště s atletickým oválem v areálu Základní školy Osvobození či Revitalizace Městských sadů aj.. Plánované investice pro letošní rok na uvedené akce jsou ve výši 240 mil. korun, z toho 40 mil. z dotačních titulů, uvedl místostarosta Med.

Místostarosta Josef Koch seznámil podnikatele s aktuálními informacemi týkající se umisťování absolventů základních škol na další studia jak v rámci České republiky, tak i v rámci Pelhřimova. Přiblížil obecně problematiku školství, poukázal na populační křivku, která obecně klesá díky nízké porodnosti, upozornil na zásadní pokles učňů v oblasti technického vzdělávání atd… Můžeme ovlivnit školy z hlediska vybavení, personální, ale nemůžeme ovlivnit školský program, a to je zásadní problém, dodal místostarosta Koch. Dále uvedl, že parametry financování škol jsou nastaveny podle počtu žáků na jednotlivých školách, každý student představuje 30 000,- Kč na střední školu.

V průběhu prezentací došlo i na hojnou diskusi a názory z řad podnikatelů, kteří závěrem také poděkovali za příjemné setkání a dodali, že si odnáší zajímavé poznatky.

Cílem setkání bylo předat podnikatelům aktuální informace z pelhřimovské radnice a získat od nich názory, připomínky či náměty na témata, která budou v budoucnu společně řešena.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Vedeni-radnice-se-seslo-s-pelhrimovskymi-podnikateli-488847, 22. 5. 2017