Týdeník Ekonom poslal do Kopřivnice dvě uznání

19. 11. 2013, parlamentnilisty.cz

Uznání týdeníku Ekonom, který toto srovnávací šetření realizuje, získalo jednak kopřivnické informační centrum a jednak společnost Brose CZ, která byla oceněna za příkladnou spolupráci se zdejší radnicí.

Cílem iniciativy týdeníku Ekonom je nalézt mezi více než dvěma sty českých obcí s rozšířenou působností takové, jež nabízejí nejlepší podmínky pro podnikání. Vyhodnocováno je dvaačtyřicet kritérií, která jsou rozdělena do dvou oblastí – kvalita podnikatelského prostředí a přístup veřejné správy. Jak se již poněkolikáté ukázalo, Kopřivnice boduje především v druhé ze zmiňovaných oblastí, již může radnice aktivně ovlivňovat. Kromě činnosti městského informačního centra patří mezi nejlépe hodnocená kritéria vstřícnost a ochota úředníků, rychlost vyřizování agendy na městském úřadě nebo podpora webových stránek. Velmi dobře byly ohodnoceny i ekonomické ukazatele jako podíl kapitálových výdajů obce či množství prostředků získaných z Evropské unie.

Jelikož letošní ročník průzkumu Město pro byznys se nesl v duchu motta “Radnice s podnikateli na jedné lodi – není to utopie!“, mohli starostové navrhnout na speciální ocenění také firmy, s nimiž nejvíce spolupracují. Na základě kopřivnické nominace získala uznání týdeníku Ekonom společnost Brose CZ. Ta působí v Kopřivnici od roku 2004 a kromě toho, že se stala lídrem zaměstnanosti na Kopřivnicku, snaží se také všemožně podporovat a zpříjemňovat život zdejších obyvatel. Angažuje se při mnoha akcích pro děti a mládež, finančně se podílí na rozvoji městské infrastruktury, podporuje společné projekty a její zástupci se aktivně zapojují do přípravy rozvojových dokumentů města. Nominaci na cenu starosty a uznání týdeníku Ekonom získala Brose CZ za příkladnou spolupráci s kopřivnickou radnicí a skutečné naplnění významu slova partnerství.