Třinec je Městem pro byznys Moravskoslezského kraje

Skvělou kombinací přívětivého přístupu veřejné správy k podnikatelům a celkově kvalitními podmínkami pro podnikání si letos vybojoval Třinec vítězství ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys Moravskoslezského kraje. Z první příčky se naše město v posledních pěti letech raduje už potřetí a potvrzuje tak pověst podnikatelsky přívětivého města.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností včetně městských částí Prahy. Analytici agentury Datank dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
V části výzkumu, který hodnotí podnikatelské prostředí, bodoval Třinec vysokým růstem počtu ekonomických subjektů a také v rámci kraje nízkou nezaměstnaností, a to i tou dlouhodobou. Hlavně si ale město zasloužilo prvenství výbornými výsledky v oblasti přístupu veřejné správy. Konkrétně se jedná o v regionu nejvyšší scóring úředních hodin, velmi nízké výdaje radnice na dluhovou službu nebo vysokou likviditu. Naše město vynakládá také nadprůměrné finanční prostředky na oblast vzdělávání a na veřejnou dopravu. Podnikatelé jsou také spokojeni se vstřícností a ochotou při řešení problémů i s kvalitou elektronické komunikace.
„Třinec dosáhl na titul už potřetí a o to větší radost mám, že se to znovu podařilo. Je to dlouhodobý proces a výsledek je určitě postavený na třech pilířích. Tím prvním je kontinuita a stabilita, to je základ pro jakýkoliv úspěch města. Druhým je spolupráce a třetím je partnerství, což se projevuje i v kritériích výzkumu. Velmi si považujeme partnerství jak s Třineckými železárnami jako dominantním podnikem, tak i s ostatními firmami na území města. Mám o to větší radost, že o skvělém výsledku spolurozhodlo i ekonomické hospodaření Třince. Města tu nejsou od toho, aby podnikala, ale od toho, aby uspokojovala potřeby občanů a zároveň se chovala jako dobrý hospodář, a to je někdy velmi obtížné. Hlavně abychom teď ustáli složité období, kdy finančních prostředků nebude až tolik, a abychom uměli rozlišit, co je teď zbytné, abychom se i v budoucnu zase objevili na stupních vítězů,“ řekla primátorka Třince Věra Palkovská.
V Moravskoslezském kraji se za Třincem na druhém a třetím místě seřadily Ostrava a Frýdek-Místek. Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.

Zdroj: trinecko.cz, 31. 8. 2020