Slovo z komory

Komora.cz

Základem je dohoda o spolupráci mezi KHK a krajem

* Jak hodnotíte spolupráci vaší komory s Olomouckým krajem?

V posledních pěti letech došlo v naší spolupráci s Olomouckým krajem k významnému pozitivnímu posunu. Základem pro ni je dohoda o spolupráci uzavřená mezi KHK OK a Olomouckým krajem. Zástupci Krajské hospodářské komory jsou v komisích a výborech, které jsou poradními orgány rady a zastupitelstva Olomouckého kraje, naši zástupci pracují v tematicky zaměřených pracovních komisích, jako například v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, dopravy apod. KHK OK je rovněž partnerem v různých projektech Olomouckého kraje (např. zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu, regionální inovační strategie, zahraniční aktivity OK aj.). Krajská komora také získává více zakázek na akcích pořádaných nebo spolupořádaných krajem v oblasti podpory podnikání v Olomouckém kraji – jako příklady lze uvést zahraniční obchodní mise pro podnikatele do Nizozemska, Bulharska, přípravu a aktualizaci publikace Významné firmy Olomouckého kraje, finanční podporu Časopisu podnikatelů – čtvrtletníku hospodářských komor v kraji, spolupráci na programu Olomouckého kraje ke zmírnění dopadů hospodářské krize v regionu, opatření na zateplení a výměnu oken a dveří. Zmínit je potřeba i spolupráci a partnerství na akcích pro podnikatele (jako jsou například partnerské dny se zahraničními obchodními komorami, soutěže Podnikatel roku, Město pro byznys, Firma roku a Živnostník roku) a pro veřejnost (Scholaris – prezentační výstava oborů SŠ a VOŠ, Dny Olomouckého kraje, Morava JOB, odborné regionální konference, odborné semináře).

* Co by mělo být cílem takové spolupráce?

Cílem je soustavné vytváření dobrých podmínek pro malé a střední podnikání, které přináší pracovní příležitosti pro občany kraje, podpora místních firem a podnikání v regionu, mezinárodní spolupráce a podpora exportních aktivit firem, rozvoj spolupráce s podnikateli z partnerských zahraničních regionů a mezinárodními organizacemi.

* Kde vidíte největší rezervy?

V první řadě je to efektivnější postup při přípravě akcí kraje na podporu rozvoje firem a podporu podnikání v regionu, zejména inovativního. Uvítali bychom větší zájem kraje nechat se podnikateli inspirovat ohledně podpory mezinárodní spolupráce v oblasti podnikání. K oblastem, kde je možné a žádoucí spolupráci zintenzivnit, patří podpora exportních aktivit firem, především malých a začínajících, zaměření na problematiku odborného školství, pracovních příležitostí a motivace pro absolventy SŠ a VŠ (zaměstnání v regionu a zamezení odlivu absolventů), podpora spolupráce mezi vědeckovýzkumným a podnikatelským prostředím, podpora odborného školství a technického i dalšího (celoživotního) vzdělávání.

* Jaké novinky ve vzájemné spolupráci připravujete?

Připravujeme projekt, který má přispět k prohloubení spolupráce Olomouckého kraje a hospodářských komor a také k významnější podpoře podnikatelských aktivit firem v Olomouckém kraji, zejména exportních. Připravujeme rovněž obchodní mise pro podnikatele do Běloruska a Srbska. «