Slovácké město na hranici se pyšní zajímavým triumfem

Nejlepším městem pro podnikání na jihu Moravy je Hodonín.

Leží na samotné hranici se Slovenskem, má 25 tisíc obyvatel. Ale především byl slovácký Hodonín loni městem nejvstřícnějším k podnikatelům. Titul Město pro byznys získal mezi více než dvaceti městy s rozšířenou působností, které porovnává každoroční analýza agentury Datank. Výsledky ankety oznámili pořadatelé na krajském setkání Svazu měst a obcí na brněnském výstavišti.
„Hodonínská radnice poskytuje podnikatelům v rámci regionu vůbec nejširší rozsah úředních hodin, také webové stránky města nabízejí v přehledné formě všechno podstatné, co podnikatelé potřebují vědět z hlediska plynulé komunikace s veřejnou správou,“ uvedl mluvčí soutěže David Pavlát. Zároveň mají podnikatelé v Hodoníně nejnižší daně z nemovitostí v kraji a radnici se daří získávat vysoké částky v investičních dotacích.
„Co se týká našeho vztahu k podnikatelům a k podpoře podnikání, tak jsme se na to celkem zaměřili, snažíme se o pravidelné schůzky, kam jsou zváni podnikatelé z Hodonína, a snažíme se je informovat o záměrech radnice, o tom, jaký máme rozpočet na různé investiční akce, aby mohli spolupracovat a nějakým způsobem se zapojit,“ uvedl starosta Hodonína Libor Střecha.
Druhé místo patří Šlapanicím na Brněnsku, kde je mnoho firem a podle analýzy také nejkvalitnější elektronická komunikace s podnikateli. Na třetí příčce skončilo Brno, které získalo body vysokým počtem malých a středních podnikatelů, velkým počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání i vysokými příspěvky na hromadnou dopravu.
Srovnávací výzkum Město pro byznys dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.
Zdroj: Metro, 9. 9. 2020