Skoro třetina radnic je aktivnější, než jim přikazuje zákon

Prosperita str. 03 – Pro vaši inspiraci (tz) – Třicet procent českých radnic zveřejňuje na internetu veřejné zakázky již v hodnotě do 99 999 Kč. Necelá třetina radnic tak jedná nad rámec povinností, které jim ukládá zákon o veřejných zakázkách. Vyplývá to z dotazníkového šetření obcí, jehož výsledky byly dnes zveřejněny na zahájení 4. ročníku srovnávacího průzkumu Město pro byznys. Veřejné zakázky publikují na internetu všechny radnice. Liší se ale v tom, od jaké hodnoty. Osmadvacet procent radnic navíc veřejné zakázky rozlišuje na zakázky pro dodávky a služby a zakázky pro stavební práce, ačkoli jim to zákon výslovně neukládá. „Radnice, které rozdělují zakázky na dodávky, služby a stavební práce, mají vnitřně nastavené vyšší limity pro zveřejnění veřejných zakázek než ty, které zakázky typově nerozlišují,“ konstatoval Michal Kaderka, analytik agentury Datank, která šetření provedla v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Dotazníkové akce se v průběhu dubna a května zúčastnila necelá polovina z 227 oslovených radnic. Smlouvy s dodavateli veřejných zakázek na internetu zveřejňuje jen 17 procent radnic, záleží ale na výši zakázky. Všechny smlouvy bez ohledu na výši zakázky na webu zveřejňují jen 4 procenta respondentů. Zajímavá jsou i zjištění, jak se na jednotlivých radnicích veřejné zakázky schvalují. Necelé dvě třetiny městských zastupitelstev schvalují veřejné zakázky v hodnotě do 2 milionů Kč. V 18 procentech případů schvaluje rada města veřejné zakázky již v hodnotě do 99 999 Kč. V 6 procentech rada města schvaluje pouze tzv. podlimitní zakázky (min. 2 mil. Kč bez DPH pro služby a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce).