Skoro třetina radnic je aktivnější, než jim přikazuje zákon

2011 Moderní obec (newsletter)

Třicet procent českých radnic zveřejňuje na internetu veřejné zakázky (VZ) již v hodnotě do 99 999 Kč. Necelá třetina radnic tak jedná nad rámec povinností, které jim ukládá zákon o veřejných zakázkách. Vyplývá to z dotazníkového šetření obcí, jehož výsledky byly včera v Praze zveřejněny na zahájení 4. ročníku srovnávacího průzkumu Město pro byznys. Šetření se v průběhu dubna a května zúčastnila necelá polovina z 227 oslovených radnic. Vyhlašovatelem srovnávacího výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem společnost Eurovia CS a odborným garantem Hospodářská komora ČR (HK ČR). Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank.
VZ publikují na internetu všechny radnice. Liší se ale v tom, od jaké hodnoty. 28 % radnic navíc zakázky rozlišuje pro dodávky a služby a zakázky pro stavební práce, ačkoliv jim to zákon výslovně neukládá. »Radnice, které rozdělují zakázky na dodávky, služby a stavební práce, mají vnitřně nastaveny vyšší limity pro zveřejnění veřejných zakázek než ty, které zakázky typově nerozlišují,« konstatuje Michal Kaderka, analytik agentury Datank, která šetření provedla v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Smlouvy s dodavateli VZ na internetu zveřejňuje jen 17 % radnic, záleží ale na výši zakázky. Všechny smlouvy bez ohledu na výši zakázky na webu zveřejňují jen 4 % respondentů. Zajímavá jsou i zjištění, jak se na jednotlivých radnicích VZ schvalují. Necelé dvě třetiny zastupitelstev schvalují VZ v hodnotě do 2 mil. Kč. V 18 % případů schvaluje rada města VZ již v hodnotě do 99 999 Kč. V 6 % rada města schvaluje pouze tzv. podlimitní zakázky (min. 2 mil. Kč bez DPH pro služby a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce).
Cílem srovnávacího výzkumu Město pro byznys je vyhodnocovat podmínky pro podnikání ve 205 obcích s rozšířenou působností a ve 22 pražských městských částech. Podle předsedy HK ČR Petra Kužela je totiž místní samospráva nejbližším partnerem podnikatelů v regionu. »Bez vstřícnosti a dobré spolupráce mezi podnikateli, místní samosprávou a státní správou by bylo řešení nejen hospodářských problémů mnohem obtížnější. Představitelé místní samosprávy si nezbytnost komunikace a spolupráce většinou uvědomují. Vědí, že pokud se v daném místě daří podnikatelům, daří se i samotné obci,« říká Petr Kužel.
V rámci výzkumu se města hodnotí na základě 50 kritérií rozdělených do šesti oblastí: současný rozvoj podnikatelského prostředí; kvalita lokality; přístup veřejné správy; podmínky pracovního trhu; ceny; průzkum mezi podnikateli. Vloni získal titul Město pro byznys jihočeský Písek, letošního vítěze budeme znát na podzim v listopadu. Další informace na www.mestoprobyznys.cz.