Průzkum: Téměř třetina radnic dává na web zakázky do 100.000 Kč

finance.cz

Praha 7. června (ČTK) – Celkem třicet procent českých radnic zveřejňuje na internetu veřejné zakázky již v hodnotě do 100.000 Kč a jednají tak nad rámec povinností, které jim ukládá zákon o veřejných zakázkách. Vyplývá to z dotazníkového šetření obcí, jehož výsledky byly dnes zveřejněny na zahájení čtvrtého ročníku srovnávacího průzkumu Město pro byznys. Šetření se v průběhu dubna a května zúčastnila necelá polovina z 227 oslovených radnic.

Veřejné zakázky publikují na internetu všechny radnice. Liší se ale v tom, od jaké hodnoty. Na 28 procent radnic je navíc rozlišuje na zakázky pro dodávky a služby a zakázky pro stavební práce, ačkoli jim to zákon výslovně neukládá. “Radnice, které rozdělují zakázky na dodávky, služby a stavební práce, mají vnitřně nastavené vyšší limity pro zveřejnění veřejných zakázek než ty, které zakázky typově nerozlišují,“ uvedl Michal Kaderka, analytik agentury Datank, která šetření v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys provedla.

Smlouvy s dodavateli veřejných zakázek na internetu zveřejňuje jen 17 procent radnic, záleží ale na výši zakázky. Všechny smlouvy bez ohledu na výši zakázky na webu zveřejňují jen čtyři procenta respondentů.

Zajímavá jsou i zjištění, jak se na jednotlivých radnicích veřejné zakázky schvalují. Necelé dvě třetiny městských zastupitelstev schvalují veřejné zakázky v hodnotě do dvou milionů Kč. V 18 procentech případů schvaluje rada města veřejné zakázky již v hodnotě do 100.000 Kč. V šesti procentech rada města schvaluje pouze zakázky za minimálně dva miliony Kč bez DPH pro služby a dodávky a šest milionů Kč bez DPH pro stavební práce.

Cílem srovnávacího výzkumu Město pro byznys je vyhodnocovat podmínky pro podnikání ve 205 obcích s rozšířenou působností a ve 22 pražských městských částech. V rámci výzkumu se města hodnotí na základě 50 kritérií. V roce 2010 získal celorepublikový titul Město pro byznys Písek. Letošní celorepublikové pořadí bude zveřejněno na podzim.