Prostějov oceněn za dobré hospodaření

Zítra budou prostějovští zastupitelé jednat o další várce návrhů. O některých z nich, které předschválila rada města, už Haló noviny informovaly, jiné přiblížíme nyní. Ale nejdříve jedna dobrá zpráva.
Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v ČR. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností.
Prostějov podnikatelsky těží z výborné dopravní dostupnosti, v rámci Olomouckého kraje vykazuje také vysoce nadprůměrný podíl podnikatelů na celkový počet obyvatel. Radnice si zakládá na dobrém nakládání s finančními prostředky, ze všech měst na Olomoucku vynakládá nejméně prostředků na dluhovou službu. O to více peněz může věnovat na rozvoj bydlení, vzdělávání, kulturu nebo třeba na sport. Podnikatele do města láká také nejnižší daň z nemovitosti. »My se dlouhodobě umísťujeme na předních příčkách, takže to svědčí o tom, že podnikatelské prostředí je zde na velice dobré úrovni a ukazuje se, že vstřícnost úřadu je v kraji nejlepší,« říká primátor František Jura (ANO).
»Snažíme se rozšiřovat průmyslové zóny. Bylo prozíravé, že už v 90. letech se na východě Prostějova
začaly vykupovat pozemky, tam máme největší průmyslovou zónu,« dodal 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Jen pro zajímavost – celkové pořadí: 1. Prostějov, 2. Zábřeh, 3. Litovel, 4. Mohelnice, 5. Přerov, 6. Olomouc, 7. Šumperk, 8. Šternberk, 9. Hranice, 10. Lipník nad Bečvou, 11. Jeseník, 12. Uničov a 13. Konice.

Deset milionů na hřbitov

Zastupitelé budou schvalovat radou doporučené finance potřebné na nutné opravy. Městský hřbitov tak v dohledné době čeká rekonstrukce brány a okolního zdiva, včetně domu správce. Součástí prací bude řešení dopravní situace před hřbitovem v ulici Brněnská. »Pokud mám být konkrétní, tak půjde o sanaci vlhkosti a rekonstrukce
vnějšího pláště vstupní brány, domu správce, hřbitovní zdi a zvonice, včetně navazujících
nutných vnitřních úprav v rozsahu od domu správce po zvonici,« nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO). Celkové náklady na realizaci stavby tedy činí cca 10,5 milionu korun (včetně DPH).

Výkupy pro Jižní prstenec

Zastupitelstvo bude rozhodovat i o výkupu pozemků, na kterých má vzniknout zelená bariéra, která má chránit obyvatele města před prachem. Rada města doporučila zastupitelstvu výkup dalších cca 800 m2. »Problematiku výkupu pozemků pro vytvoření rozsáhlého pásu zeleně na jihu města řešíme od ledna 2019. Na dané území označované zjednodušeně pojmem ‚Jižní prstenec‘ byla již zpracovaná územní studie, v rámci které činí rozloha řešeného území 12 hektarů. Výkupy by zde měly probíhat ve třech etapách,« uvedl Pospíšil.

Půl milionu z hejtmanství na kulturu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje poskytne, v rámci dotačního programu Program na podporu
kultury v Olomouckém kraji v roce 2021, neinvestiční dotaci ve výši půl milionu korun. Peníze půjdou na vrub akcí 64. Wolkrův Prostějov,
XXXIX. Prostějovské hanácké slavnosti a Prostějovské léto. »Jsem moc ráda, že tyto finance získáme. Jsou určené na materiálně-technické
a organizační zajištění, služby, propagaci, dopravné, honoráře,« uvedla náměstkyně primátora pro kulturu a životní prostředí Milada Sokolová (ODS). O přijetí daru budou rozhodovat zastupitelé Prostějova na svém zítřejším jednání.

Dva nové obrazy

Další díla obohatí městskou sbírku uměleckých děl. Lidé si tak budou moci při výstavách městských sbírek vychutnat díla autorů Jana Třísky a Hilara Václavka. »Máme velikou radost, že se sbírky uměleckých děl postupně rozrůstají. Jsme hrdi na to, že se jako naši předchůdci můžeme podílet na rozšiřování tohoto odkazu, který jistě ocení současná i budoucí generace. Díla budou takto zachována, a jak věřím, budou dále získávat na hodnotě a návštěvníky výstav pohladí po duši,« usmívá se Sokolová s tím, že při nákupu přihlíželi radní také ke kladnému doporučení Komise pro nákup uměleckých děl.

Zdroj: Haló noviny, 14. 6. 2021