Profesionální a zdvořilý má být úřad v Kroměříži

10.10.2011 Mladá fronta DNES str. 04 Kraj Zlínský
Petra Procházková


Na kroměřížskou radnici nastoupil nový tajemník. František Dočekal nahradil Josefa Menčla, který v jeho čele stál posledních zhruba 20 let. Vadí mu, že má úřad špatnou pověst, a tvrdí, že úředníci si musejí vážit svého místa.

KROMĚŘÍŽ Má za sebou první týden ve funkci tajemníka kroměřížské radnice a před sebou jasný cíl. „Úředníci, placení z daní občanů, musejí být občanům k dispozici,“ tvrdí čtyřiapadesátiletý doktor práv František Dočekal.

* Jaký bude úřad pod vaším vedením?

Bude profesionální, vstřícný a zdvořilý. Takoví budou úředníci i úřad. Píše se o nás negativně a třeba i v nedávné anketě Město pro byznys sice Kroměříž uspěla, ale úřad sklidil kritiku. Takže chci zlepšit jeho fungování i pověst.

* Jak to uděláte?

Nemůžu nikomu přikázat, aby se usmíval, ale je potřeba, aby si úředníci svého místa vážili. Lidé by ale měli znát rub i líc. Často čekají, že úředník zná celou problematiku, a když nedostanou odpověď okamžitě, považují to za průtahy a špatnou práci. Tak to není. Kritizují také to, že je krátká úřední doba, ale úředníci jsou jim k dispozici kdykoliv se domluví. To mohou udělat telefonicky nebo třeba přes web města.

* K čemu je občanovi tajemník? V jaké situaci se na něj může obrátit?

Prakticky kdykoliv. Obvykle to dělají v okamžiku, kdy nejsou spokojení s prací úředníků.

* Od voleb se úřad zúžil o jedenadvacet úředníků. Převzal jste ho v ideálním stavu, nebo bude propouštění pokračovat?

Na to teď odpovědět nemohu. Musím zjistit, jak jsou vytížení, jak využívají pracovní dobu. To chci stihnout do konce roku.

* Už před ukončením výběrového řízení se objevily spekulace o tom, že tajemníkem budete právě vy a že je vám šité na míru.

Vím o tom. Ale nepřísluší mi to komentovat. Zřejmě to vzniklo tím, že lidé neměli dost informací. Výsledek výběrového řízení musí potvrdit úřad Zlínského kraje. Nejméně týden jsem tedy byl vítězem, ale nebyla to oficiální informace, proto nebyla veřejná.

* Oslovil vás někdo, abyste se do výběrového řízení přihlásil?

Ne. Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná, najdou tě, neplatí. Za svá rozhodnutí jsem zodpovědný sám.

* Máte z předchozích zaměstnání zkušenosti s řízením lidí a úřadu?

Do výběrového řízení jsem se přihlásil jako vedoucí odboru dopravy. Předtím jsem pracoval u policie a od roku 1994 jsem byl okresním ředitelem policie, kde bylo v té době 200 lidí. Mým posledním úkolem bylo vybudovat ředitelství Zlínského kraje. Do civilu jsem odcházel z pozice náměstka krajského ředitele. Takže ano, ty zkušenosti mám.

* Byl jste členem komunistické strany?

Ano. Vystoupil jsem v prosinci roku 1989. Přesto mám bezpečnostní prověrku na stupeň tajné.

„Nemůžu nikomu přikázat, aby se usmíval, ale je potřeba, aby si úředníci svého místa vážili.“

Foto popis|

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – jihovýchodní Morava