Primátor Žbánek: Určitě máme potenciál se ještě o jedno místo zlepšit

Na stříbrné příčce se umístila Olomouc v krajském kole celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Celkovým vítězem krajského kola se stalo město Prostějov, na třetí příčce skončily Hranice.

Olomouc má z hodnocených měst a obcí nejvyšší přírůstek obyvatel, má současně velmi vysoký počet studentů a učňů v odborném vzdělávání a také nízkou dlouhodobou nezaměstnanost. „Hodnotitelé vzali v potaz také to, že naše město má nejvyšší podíl výdajů z rozpočtu věnovaných na veřejnou dopravu,“ uvedl další z pozitivně hodnocených kritérií primátor Mirek Žbánek. „Ještě před rokem byla Olomouc až na čtvrtém místě, nyní jsme druzí. Určitě máme potenciál ještě se o to jedno místo zlepšit,“ dodal s úsměvem primátor a ihned konkretizoval, co Olomouci k prvnímu místu schází: „Nemáme tak vysoký podíl malých a středních firem a v porovnání s vítězem u nás není takový růst počtu ekonomických subjektů. Je to dáno mimo jiné i chybějící průmyslovou zónou, což je problém, který se snažíme co nejrychleji odstranit.“

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data. Informace zpracovává analytická agentura Datank a vyhlašovatelem již jedenáctého ročníku výzkumu je týdeník Ekonom.

Ocenění pro nejúspěšnější tři obce byla předána ve středu v rámci krajského setkání Svazu měst a obcí ČR v Olomouci. Během setkání se jednalo o legislativě, která se bezprostředně dotýká fungování obcí, jako je například novela volebního zákona, zákona o přestupcích, o lobování, místních poplatcích či novela stavebního zákona. „S kolegy starosty jsme hovořili také o přípravě na další plánovací období Evropské unie a dozvěděli se pozitivní zprávu, že se Radě evropských obcí a regionů podařilo v Bruselu vyjednat navýšení prostředků pro regionální rozvoj o pět procent,“ dodal primátor Olomouce Žbánek.

Zdroj: politicke-listy.cz, 31. 3. 2019