Příbram je podnikatelským rájem Středočeského kraje

20. 11. 2013, iprosperita.cz

Příbram získala první místo v hodnocení přístupu veřejné správy. V hodnocení podnikatelského prostředí skončila třetí. „Naší výhodou je vedle přímého spojení s Prahou i dostatek nebytových prostorů pro podnikání. Působí u nás řada středních a odborných škol i vysokoškolská fakulta. Navíc se vedení radnice s podnikateli pravidelně setkává a úzce spolupracuje s místní hospodářskou komorou,“ uvedl starosta Příbrami Pavel Pikrt.

Benešov, který skončil druhý, vede především ve spokojenosti s přístupem radnice a odbornosti úředníků. Třetí Mnichovo Hradiště se může pochlubit čistým ovzduším a dle názoru podnikatelů také dobrým ekonomickým rozvojem.

Do hodnocení vstupovalo také hodnocení finanční stability měst. „Oproti předchozímu roku došlo ve Středočeském kraji k mírnému poklesu zadlužení v přepočtu na obyvatele, a to na téměř 4 778 Kč, což představuje meziroční pokles o 2 %. Je to o 1 500 Kč méně než v průměru dosahují obce České republiky. Průměrný dluh na obyvatele dosáhl v roce 2012 výše 6 284 Kč. Ve Středočeském kraji má nejvíce obcí ratingové hodnocení podle metodiky iRating ve skupině B-, a to téměř 28 %. V kategoriích obce bez rizika (A+) až po obce s nízkým rizikem (B-) jsou téměř tři čtvrtiny středočeských obcí,“ uvedla Věra Kameníčková, vedoucí analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

V letošním roce je součástí projektu Město pro byznys také Cena týdeníku Ekonom za přínosnou spolupráci s radnicí. Ta vyzdvihuje firmy, jež pro své město dělají víc, než je náplň jejich práce. Firmy nominují samotní starostové. Ve Středočeském kraji tuto cenu získala společnost Fančík z Nymburka. Firma pana Blažeje Fančíka již patnáct let finančně podporuje nymburský fotbalový klub SK Polaban Nymburk. Každý rok přispívá na provoz klubu a pomáhá i s realizací větších investic – prioritní je pro něj příprava mládeže. V roce 2012 například dovybavil kabiny v nově zrekonstruovaném objektu ve sportovním areálu Veslák – výše investice byla půl milionu korun. Sponzoruje také nymburský dětský domov. V letošním roce podpořil vydání básnické sbírky Lukáše Trejbala „Na dnešek jsem spal líp“. Dále finančně podporuje rychlostní kanoisty Martina Fusku a Martina Drahokoupila.

Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě 42 kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí padesáti procenty, mohou svým chováním radnice ovlivnit.