Přerov dvakrát zabodoval v soutěži Město pro byznys

Přerovský a hranický deník str. 02 – Hranicko a Přerovsko (svr) Přerov – Hned dvě individuální ocenění ve srovnávacím výzkumu s názvem „Město pro byznys“ získalo ve čtvrtek město Přerov. Na čtvrtém ročníku soutěže dopadl Přerov nejlépe z krajských měst. „První speciální ocenění jsme získali za přístup veřejné správy. Druhé pak bylo od pořadatelů soutěže za otevřenost úřadu,“ upřesnila vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Jak dále uvedla, mezi hodnotící kritéria patřil například rozsah úředních hodin úřadu či rychlost a kvalita elektronické komunikace. „Ta byla testovaná pěti náhodnými dotazy, zaslanými přes e-mail na úřad. Svou roli v hodnocení sehrála i kvalita webových stránek – zejména z pohledu podnikatelů,“ dodala. Podle tajemníka přerovského magistrátu Jiřího Bakalíka znamená úspěch v této prestižní soutěži závazek do budoucna a zároveň bdění nad tím, aby i nadále úřad zůstal na špičce, zejména pak co se týče komfortu a kvality obslužnosti. „Budeme proto v maximální možné míře čím dál více využívat nové technologie, zároveň ale nesmíme podcenit v pozitivním slova smyslu lidský faktor. Ochota a profesionalita úředníků byla totiž podle všech hodnotících kritérií na vysoké úrovni,“ řekl Bakalík. Region| Střední Morava