Podnikatelé se mají nejlépe v Pardubicích

28. 11. 2013, Svitavský deník, Krkonošský deník, Hradecký deník, Chrudimský deník, Jičínský deník, Náchodský deník, Pardubický deník, Rychnovský deník, Orlický deník

Hodnotící kritéria jsou rozdělena do oblastí podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy, každá se na pořadí měst ve výsledném žebříčku podílí vahou 50 procent. Mezi kritéria patří například rozsah a kvalita sítě dodavatelů nebo poskytovatelů služeb, dostupnost pozemků a prostor pro podnikání, počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání, hospodaření radnice, vstřícnost a ochota úředníků nebo emailová komunikace úřadu. Závěry výzkumu se každý rok výrazně mění. Například vloni první Přelouč skončila letos na pátém místě, z páté pozice se na čelo naopak dostaly Pardubice.
Podle Michala Kaderky z agentury Datank, která výzkum zpracovala, je to způsobeno tím, že hodnotící kritéria se postupně upravují. Minulý rok jich bylo 50, v letošním ročníku 42. Navíc jsou výsledky natolik těsné, že drobný zisk či ztráta v jednom z nich může konečné pořadí zásadně změnit.
Celostátní výsledky budou vyhlášeny 10. prosince. Odborníci porovnávali 205 obcí a 22 městských částí hlavního města Prahy. Shromáždili více než dvacet tisíc dat z nezávislých zdrojů. V Královéhradeckém kraji zvítězila Dobruška, následovaná Novým Městem nad Metují a Novou Pakou.