Podnikatelé mohou využít zvýhodněných úvěrů

Krajské noviny str. 08 – Jihočeský kraj, Jana Bartošová – Jihočeský kraj již několik let nabízí v rámci podpory podnikání malým a drobným podnikatelům možnost čerpání zvýhodněného regionálního úvěru prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných regionálních úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů drobných a malých podnikatelů v Jihočeském kraji. Vyhlašovatelem Programu zvýhodněných regionálních úvěrů je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory a zároveň „správcem“ peněz je Českomoravská záruční a rozvojová banka. Drobní a malí podnikatelé do 50 zaměstnanců si mohou tímto způsobem zažádat o úvěr až do výše 1 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a. a dobou splatnosti úvěru maximálně 5 let. „Dalším programem, který podporuje podnikání v Jihočeském kraji, je grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech. I tento program kraj provozuje už několik let. V letošním roce je na něj alokováno 2,5 milionu korun. V rámci schváleného Akčního plánu byly pro rok 2011 vyčleněny 2,5 mil. Kč na podporu malých podnikatelů ve vybraných regionech. Všeobecným cílem programu je zvýšit prosperitu Jihočeského kraje, neboť celkový hospodářský rozvoj regionů je velice závislý na rozvoji místních podnikatelských aktivit. Ty mají specifickou vlastnost pronikat do všech obcí a měst a přispívat tak k rozvoji okrajových území regionů a zvyšování zaměstnanosti v těchto oblastech,“ popisuje jednu z podpor hejtman Jiří Zimola. Grantový program je vyhlašován se záměrem pomoci a podpořit malé podnikatele do pěti zaměstnanců s místem realizace podnikatelské činnosti na vybraném území Jihočeského kraje při realizaci investičních záměrů, a to investic na stavební úpravy či na hmotný a nehmotný investiční majetek pořízení strojů, technologií, výrobních zařízení, odborného softwaru, rekonstrukce a rozšíření podnikatelských prostor-ve vybraných odvětvích klasifikace CZ-NACE. Jinou možnost podpory pro podnikatele – tentokráte jihočeské zemědělce – nabízí grantový program Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů. „Letos se vyhlašoval poprvé s alokací dva miliony korun. Cílem tohoto programu je rozšíření přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů v Jihočeském kraji,“ říká Jiří Zimola. JIHOČESKÝ KRAJ PODPORUJE TRADICI Jak vyplývá z výše uvedeného, Jihočeský kraj podporuje široké spektrum podnikatelských oborů. Větší důraz je podle slov hejtmana kladen na podporu tradičních oborů, které vyplývají z charakteru Jihočeského kraje, tedy na zemědělství a turistický ruch a s ním spojené služby. Podpora podnikání se kraji vyplatí. „Jihočeský kraj se dlouhodobě drží na předních příčkách v nejnižší míře nezaměstnanosti v ČR. Programy podpory jsou směřovány k rozvoji firem, které si tak mohou dovolit rozvíjet svou činnost a zvyšovat počet zaměstnanců a tím přispívat ke snižování nezaměstnanosti v Jihočeském kraji. Tento fakt má samozřejmě také pozitivní dopad do daňových příjmů,“ vyjmenovává pozitivní dopady podpory podnikání v kraji hejtman Jiří Zimola. O podporu podnikání se však nestará pouze kraj, ale také jednotlivá města. Stranou tohoto dění samozřejmě nezůstává ani krajská metropole. „České Budějovice jsou hospodářským centrem a trh zde skýtá mnoho podnikatelských příležitostí. Město rozvoj podnikání podporuje, především svými projekty v oblasti cestovního ruchu, společně s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání a Jihočeskou univerzitou se město podílí na vzniku Jihočeského vědeckotechnického parku, úzce spolupracujeme i s Jihočeskou hospodářskou komorou, kterou pravidelně finančně podporujeme a společně jsme vytvořili platformu pro komunikaci s podnikateli. Živnostenský úřad českobudějovického magistrátu je centrálním registračním místem (CRM), které bylo zřízeno především pro zjednodušení administrativních postupů v rámci podnikatelské činnosti a také Jednotným kontaktním místem (JKM) zaměřeným na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb,“ popisuje pomoc podnikatelům primátor Juraj Thoma. České Budějovice zvítězily v rámci Jihočeského kraje v roce 2008 v soutěži o cenu týdeníku Ekonom a získaly titul Město pro byznys s nejlepšími podmínkami pro podnikání. Přesto by se podle primátora dalo ještě mnohé vylepšit. „Zlepšit by se dalo například kvalitní dopravní spojení, chybí dálnice D3, i když město právě prochází modernizací IV. železničního koridoru, dá se v této oblasti ještě mnohé zlepšovat,“ vyjmenovává možnosti primátor. A na jaké obory je v krajském městě především podpora cílená? „Jedním příkladem může být dotačním program na podporu cestovního ruchu, který byl zahájen v roce 2008 a alokované finanční prostředky jsou celkově za čtyři roky 14 mil 450 tisíc korun,“ odpovídá na tuto otázku primátor. Město rovněž připravuje podmínky pro rozvoj kvalitních podnikatelských oborů. Příkladem může být podpora jednoho z největších místních zaměstnavatelů, firmy Robert Bosch. Tato firma chystá rozšíření provozu a plánuje vytvoření vědecko-výzkumného centra. Město jí podle primátorových slov vyšlo maximálně vstříc při změně územního plánu, která je podmiňující podmínkou pro vznik pracoviště. I v Českých Budějovicích se podpora podnikání projevuje kladně. „České Budějovice se řadí k městům s vůbec nejnižší nezaměstnaností v rámci České republiky, aktuálně kolem 5,62 %. Přesto, že světová finanční krize negativně ovlivnila celkové ekonomické prostředí města, daří se podnikatelskou činnost a zaměstnanost na území města udržovat na velmi dobré úrovni. Sice se slábnoucím vlivem, ale stále platí, že České Budějovice jsou Mekkou zaměstnanosti a rozvoje regionu,“ uzavírá primátor.