Podnikání v Jablonci vzkvétá. Je Městem pro byznys Libereckého kraje

Skvělou kombinací přívětivého přístupu veřejné správy k podnikatelům a celkově kvalitními podmínkami pro podnikání si letos vítězství vybojovalo statutární město Jablonec nad Nisou. Na Liberecku se na stupně vítězů dostaly také Železný Brod a krajské město Liberec.

“Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.
Ve vítězném Jablonci se podnikatelé setkávají jak s kvalitními podmínkami pro podnikání, tak se vstřícným přístupem místní radnice. Podnikatelské prostředí se vyznačuje velmi vysokým podílem malých a středních firem a zároveň vysokým přírůstkem nových ekonomických subjektů. Ve městě jsou také v rámci kraje nadprůměrné platy.
Pokud jde o přístup místní samosprávy, ta se může pochlubit nejlepšími webovými stránkami z pohledu podnikatelů i skvělým výsledkem v testu elektronické komunikace, kterým se zjišťuje kvalita a rychlost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy. Město vydává v rámci regionu nadprůměrné finance na oblast sportu a vzdělávání. V celorepublikovém srovnání jsou podnikatelé v Libereckém kraji, vítězné město nevyjímaje, velmi spokojeni se vstřícností a ochotou při řešení problémů, rychlostí vyřizování požadavků a s odborností zaměstnanců radnic.

„Je to už poněkolikáté, kdy se město Jablonec nad Nisou umístilo na předních místech výzkumu. To je určitě potěšitelné pro všechny, kteří město v té dané chvíli zastupují, ale nemyslím si, že je to jen záležitost rady a zastupitelstva, tedy samosprávných orgánů, které mají své jasné kompetence, ale je to práce všech, kteří pracují na magistrátu, ať už ve výkonu státní správy nebo samosprávy. To je důležité, jak tito profesionální pracovníci v kontaktu s podnikatelskou veřejností město pomyslně zastupují a jaké mu dělají jméno. A zatím se jim to daří,“ říká primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský.
Železný Brod s podnikateli skvěle komunikuje
Železný Brod se může pochlubit vysokým podílem podnikatelů a nízkou nezaměstnaností, a to včetně té dlouhodobé. V rámci Libereckého kraje má vůbec nejnižší podíl výdajů na dluhovou službu. Město myslí na komunikaci s podnikateli, zajišťuje besedy a workshopy na téma “začínající podnikatel”, bezplatně umožňuje podnikatelům konání náborových akcí na zaměstnání v prostorách úřadu.
Železný Brod má nejvyšší podíl výdajů věnovaných na bydlení, má zaveden koeficient zvýhodňující rodiny s dětmi. Na radnici se rovněž intenzivně věnují otázkám spojeným s problematikou sucha, spolupracují na aktivitách rozvojové agentury CzechInvest.
Třetí Liberec, který si meziročně polepšil, nepřekvapí nejvyšším podílem firem v regionu, k tomu se ale přidává nejvyšší počet studentů a učňů v odborném vzdělávání, výhody spojené s napojením na dálniční síť, v kraji nejvýraznější růst počtu obyvatel a s tím spojená rozvíjející se bytová výstavba. Radnice nabízí místním podnikatelům největší rozsah úředních hodin, prvenství drží také v podílu výdajů věnovaných na kulturu, nezanedbává ani veřejnou dopravu.

„Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.
Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit.
Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.
David Pavlát
Zdroj: jablonecky.denik.cz, 9. 10. 2020