Podle srovnávajícího výzkumu je nejlepší městskou částí pro podnikání Praha 2

Městská část Praha 2 se umístila na špici letošního ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Mezi všemi dvaadvaceti městskými částmi se dokázala prosadit vyrovnanými výsledky v obou hlavních kategoriích výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Stupně vítězů v rámci Hlavního města Praha doplňují Praha 7 a Praha 1. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a všech 22 městských částí Hlavního města Praha. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank.

Praha 2 nabízí kvalitní podmínky pro podnikání
Ve vítězné Praze 2 je vysoce nadprůměrný počet ekonomických subjektů. Je zde také hodně malých a středních firem a v rámci hlavního města zaznamenává městská část vůbec nejvyšší změnu počtu obyvatel. Radnice se může pochlubit vůbec nejvyšším skóringem úředních hodin, výborně dopadla i v testu elektronické komunikace a v podpoře webových stránek, na nichž podnikatelé naleznou v přehledné podobě vše podstatné pro komunikaci s veřejnou správou i pro rozvoj svého podnikání. Při pohledu na celorepublikové srovnání spokojenosti podnikatelů s fungováním radnic, vychází ty pražské – tu na Praze 2 nevyjímaje – dobře ve vstřícnosti a ochotě při řešení problémů, kvalitou e-mailové komunikace, podporou veřejné dopravy a rozsahem úředních hodin.
“První reakce je samozřejmě radost z ocenění. To svědčí o dlouhodobé stabilizaci Městské části Praha 2. Je to i závazek do budoucna, abychom výsledky udrželi. Myslím, že v této době je podpora podnikatelů malého a středního formátu velmi důležitá, protože v době, kterou prožíváme, si leckdo sáhnul na úplné dno nebo možná i pod dno. A my budeme dělat všechno pro to, abychom je drželi při životě. Začali jsme hned na začátku, přijali jsme opatření a budeme pokračovat,” říká místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.
Praha 7 je nejlepší v testu elektronické komunikace, na Praze 1 je nejvíce malých a středních firem
Praha 7 zaznamenává v rámci hlavního města nadprůměrně intenzivní bytovou výstavbu, vysoce nadprůměrný je zde podíl cizinců mezi podnikateli. V části výzkumu, které se věnuje přístupu veřejné správy, se místní radnice blýskla v rámci všech dvaadvaceti městských částí vůbec nejlepším výsledkem v testu elektronické komunikace. Ten prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje rychlost a kvalitu odpovědí. Bronzová Praha 1 se může pochlubit v rámci celé Prahy nejvyšším podílem firem, a to i těch malých a středních. První městská část má také velmi vysoký nárůst počtu ekonomických subjektů. Nadprůměrně si vede i v kategoriích výzkumu, které může radnice svým přístupem přímo ovlivnit, tedy v podpoře webových stránek z hlediska jejich kvality pro podnikatele, tak i v testu elektronické komunikace.
“Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,” říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.
Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.

Zdroj: prahadnes.info, 17. 9. 2020