Plzeň je třetí nejlepší město pro byznys v Plzeňském kraji

Plzeň obhájila v rámci regionu třetí místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys 2015.
Západočeská metropole získala ocenění především kvůli dobré dopravní dostupnosti, největšímu počtu firem a druhému největšímu podílu podnikajících fyzických osob. Z hlediska hodnocení hospodaření radnice se Plzni v letech 2012 až 2014 dařilo čerpat dotace nejlépe v celém kraji. Srovnávací výzkum si klade za cíl vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout zpětnou vazbu radnicím.

Vyhlášení regionálních výsledků se uskutečnilo v Plzni v rámci krajských setkání Svazu měst a obcí České republiky. V celkovém pořadí zvítězily Horažďovice, druhé se umístily Klatovy. Absolutní vítěz výzkumu pak bude znám v průběhu měsíce dubna. Předávání cen se za město Plzeň zúčastnil ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.

„V Plzni máme několik aktivit, které napomáhají podnikání a technickému vzdělávání na území města. Jde například o Plzeňské podnikatelské vouchery, které podporují malé a střední podnikatele ve městě a jeho blízkém okolí. Tím jsme určitě přispěli k získání třetího místa, zmínit musím ale i velmi dobrou dopravní dostupnost. Doufáme, že se budeme v pořadí rok od roku zlepšovat,“ uvedl náměstek Pavel Kotas po převzetí ocenění.

Výzkum Město pro byznys hodnotí již osmým rokem 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy. Přihlíží se k 34 kritériím rozděleným do dvou oblastí. První se týká podnikatelského prostředí a obsahuje data, jako jsou například podíl středních a velkých firem v místním podnikatelském prostředí, dlouhodobá nezaměstnanost, dopravní dostupnost či konkurence na pracovním trhu. Druhou oblastí je přístup veřejné správy, kde se hodnotí také úspěšnost získávání dotací, hospodaření radnice nebo výše daně z nemovitosti pro podnikatele.

Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, zpracovatelem dat agentura Datank. Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Eva Kriegerová za Magistrát města Plzně.

Zdroj:25.3.2016 plzenskenovinky.cz str. 00 regiony//URL| http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/regiony/plzen-je-treti-nejlepsi-mesto-pro-byznys-v-plzenskem-kraji/