Plzeň je městem pro byznys

Město Plzeň se umístilo na druhém místě ve výzkumu Město pro byznys 2017 v Plzeňském kraji. Vítězem se staly Rokycany, bronzové skončily Klatovy. Ocenění převzal při slavnostním vyhlášení ve středu 28. února, které se konalo v plzeňském Parkhotelu v rámci krajských setkání Svazu měst a obcí České republiky, tajemník Magistrátu města Plzně Václav Váchal.

„Velmi si ceníme získaného titulu Město pro byznys Plzeňského kraje, které bylo v letošním roce vyhlášeno již podesáté. Jedná se pro Plzeň o nejlepší výsledek v průzkumu, na druhém místě jsme se umístili ještě v prvním ročníku průzkumu v roce 2008. Podpora podnikání je jednou z priorit Rady města Plzně, která si tento cíl stanovila i ve svém programovém prohlášení. Především bych chtěl poděkovat vyhlašovateli výzkumu za udělení ceny městu Plzni,“ řekl tajemník Václav Váchal. Plzeň získala druhé místo v letošním ročníku především za vysoký přírůstek obyvatel, nejvyšší počet studentů, nízkou dlouhodobou nezaměstnanost, nárůst ekonomických subjektů a kvalitní podporu webových stránek pro podnikatele. Ve výzkumu se hodnotí 14 kritérií v kategorii podnikatelské prostředí města a 9 kritérií v přístupu veřejné správy. V loňském roce vyhlásila v rámci výzkumu Město pro byznys agentura CzechInvest novou kategorii nazvanou Investičně atraktivní region. Vítězem prvního ročníku v Plzeňském kraji se stala právě krajská metropole Plzeň. Cílem ocenění je prezentovat obce v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Vyhlašovatelem výzkumu Město pro byznys je týdeník Ekonom, zpracovatelem dat agentura Datank. Zkoumání byla podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice.

Zdroj: parlamentnilisty.cz, 1. 3. 2018