Pelhřimov je třetím nejlepším „Městem pro byznys“ v Kraji Vysočina

Pelhřimov je třetím nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Kraji Vysočina. Bronzový Pelhřimov vykazuje v přístupu veřejné správy velmi dobré výsledky kvalitními webovými stránkami s ohledem na podnikatele a vůbec nejnižšími výdaji na dluhovou službu.

Ty může město zaujmout rovněž v rámci regionu nízkými mzdami a také poměrně vysokou nezaměstnaností mladých lidí, která skýtá pracovní potenciál pro rozvoj podnikatelských záměrů. Za město Pelhřimov cenu převzal v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě ve středu 20. února 2019 starosta Ladislav Med. V kvalitních podmínkách pro podnikatele se na prvním místě umístil Humpolec a na druhém místě skončila Jihlava. To jsou výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2018, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Analytická agentura Datank v něm hodnotí přístup veřejné správy a podnikatelské prostředí ve všech městech a obcích s rozšířenou působností v České republice. Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

Zdroj: parlamentnilisty.cz, 26. 2. 2019