Pelhřimov je druhým nejlepším Městem pro byznys v Kraji Vysočina, protože mu chybí dálnice

Druhé místo pro město Pelhřimov, tj. výsledek letošního ročníku srovnávacího výzkumu „Město pro byznys“ v rámci Kraje Vysočina za rok 2017.

Pelhřimov nabízí kvalitní podmínky pro podnikatele a boduje nejnižší nezaměstnaností na celé Vysočině, zároveň je jedním z měst, kde jsou nejvýraznější přírůstky obyvatel. Město se pyšní vůbec nejnižší dluhovou službou v kraji Vysočina, vysokým podílem právnických osob, vysokým podílem kapitálových výdajů a nízkými poplatky za vodné a stočné. Co však Pelhřimovu chybí je v podnikatelském prostředí dálniční dostupnost, která má zvýšenou váhu důležitosti a patří mezi nejdůležitější hodnotící kritérium (12 procent z 50). Pelhřimov je prakticky vyřazen z možnosti umístit se na prvním místě i když je vzdálen od dálnice jen 18 kilometrů, jelikož jde o kritérium, které se nedá ovlivnit. Za město Pelhřimov cenu převzal v hotelu Gustav Mahler v Jihlavě ve čtvrtek 29. března starosta František Kučera. Na první místo se vrátilo dálniční město Humpolec a na třetím místě se umístila Jihlava. Analytická agentura Datank hodnotila přístup veřejné správy a podnikatelského prostředí ve všech městech a obcích s rozšířenou působností v České republice. Jedná se o tradiční výzkum, který je pořádán již devátým rokem společně s týdeníkem Ekonom. V letošním roce byla upravena metodika hodnocení i váha jednotlivých kritérií mezi které patří i výše zmíněná dálniční dostupnost. Metodika výzkumu zahrnuje dvě oblasti a to podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V podnikatelském prostředí je sledován aktuální stav podnikatelského rozvoje, podmínky pracovního trhu a kvalita lokality. Přístup veřejné správy hodnotí ekonomickou stabilitu radnice, test elektronické komunikace a poplatky. Celostátní vyhlášení titulu „Město pro byznys“ se bude konat 18. dubna 2018 v Praze.

Zdroj: parlamentnilisty.cz, 6. 4. 2018