Otázka pro…

Novojičínský deník str. 03 Novojičínsko
(jah)

Josefa Jalůvku, starostu města Kopřivnice Jak obstála Kopřivnice v rámci průzkumu nazvaného Město pro byznys?
Našemu městu se dostalo uznání za největší investice z městského rozpočtu, tedy podíl kapitálových výdajů obce na celkových výdajích. Kopřivnice je tedy v současné době městem, které má největší procento výdajů na rozvojové akce v kraji.

Foto popis|
Region| Severní Morava