Ocenění za vstřícnost městu má základ ve sportování mládeže

8. 12. 2013, prvnizpravy.cz

Předání ceny byl ve středu 27.listopadu 2013 spolu se zástupci firmy přítomen také starosta Moravské Třebové Miloš Izák.

Nominační formulář na Cenu starosty do srovnávacího průzkumu Město pro byznys zaslalo vedení Moravské Třebové organizátorům soutěže. Ti požadují od sledovaných měst návrh na vyzdvižení spolupráce s některou z místních firem, která přispívá, financuje či jinak podporuje rozvoj měst a obcí. Pro moravskotřebovské vedení je takovým subjektem s výrobou na území města jednoznačně závod REHAU. Jeho nominaci podpořili vyjádřením, že firma se zasluhuje o dlouhodobou podporu rozvoje sportovních aktivit mládeže v Moravské Třebové.

Sponzoring firmy pomohl zajistit dostatek finančních prostředků, které společně s prostředky města umožnily nábory nových dětských sportovců, a to především v ledním hokeji, tenisu, fotbale, ale i v dalších sportovních odvětvích. Tato spolupráce a podpora vedla k faktu, že Moravská Třebová má v mládežnických kategoriích jednu z největších členských základen v Pardubickém kraji a daří se jí dosahovat vynikajících sportovních výsledků. Větší zapojení dětí a mládeže do sportu a aktivní trávení volného času také přispívá k prevenci nežádoucích jevů jako alkoholismus, toxikomanie apod. Finanční objem na výše zmíněné aktivity činil za poslední tři roky více než 1 mil. Kč a spolupráce dále pokračuje. Pardubické novinky informovala Mgr. Dagmar Zouharová, tisková mluvčí města Moravská Třebová.