Nejlepší pro byznys? Hustopeče třetí

21. 11. 2013, 5plus2

„Srovnávací výzkum Město pro byznys se od ostatních projektů odlišuje nejen rozsahem, ale i množstvím sledovaných kritérií. Do výzkumu se zapojuje 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy. Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam,“ píše se na webových stránkách Město pro byznys.
Porota města a obce hodnotí podle padesáti kritérií rozdělených do dvou oblastí. První z nich se týká podnikatelského prostředí ve městě. Zohledňuje počet podnikatelských subjektů, kupní sílu spotřebitelů, cenu za likvidaci odpadů, vzdálenost dálnice či nezaměstnanost. Druhou oblastí je přístup veřejné správy. Body získává radnice za získané dotace či webové stránky.
Hustopečím se letos podařilo poskočit o pět příček vpřed, v roce 2011 se však umístily na 2. místě.