Nejlepší podmínky pro podnikání mají pražští podnikatelé na Praze 2

22. 11. 2013, businessinfo.cz

Praha 2 získala první místo v hodnocení přístupu veřejné správy. V hodnocení podnikatelského prostředí skončila druhá. „Naše snaha vyjít podnikatelské veřejnosti vstříc byla dvakrát za sebou korunována nejvyšším nezávislým oceněním. Je to výsledek spolupráce politiků a úředníků. Již dnes máme řadu nápadů z podnikatelské sféry, které bychom chtěli v nejbližší době realizovat,“ uvedl tajemník Úřadu městské části Praha 2 Michal Kopecký.

Praha 20, která skončila druhá, vede především v dostatečné kapacitě mateřských škol, rozsáhlými úředními hodinami radnice a nejrychlejším vyřizováním agendy. Třetí Praha 8 se může pochlubit dobrou infrastrukturou a bytovou výstavbou.

Do hodnocení vstupovalo také hodnocení finanční stability měst. „Praha má samozřejmě určitá specifika, například v ní sídlí nejvíce fyzických osob podnikatelů, a to více jak 16 %. Dohromady se Středočeským krajem je to dokonce více jak čtvrtina fyzických osob podnikatelů. V případě obchodních společností je Praha sídlem více než 40 % firem, a to akciových společností, společností s ručením omezeným, komanditních a veřejných obchodní společností a evropských společností. Společnosti sídlící v Praze se podílí na bankrotech firem v České republice z jedné třetiny, což je nejvíce ze všech regionů, míra bankrotů je výrazně nižší než průměr České republiky, “ uvedla Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V letošním roce je součástí projektu Město pro byznys také Cena týdeníku Ekonom za přínosnou spolupráci s radnicí. Ta vyzdvihuje firmy, jež pro své město dělají víc, než je náplň jejich práce. Firmy nominují samotní starostové. V hlavním městě tuto cenu získala společnost METRANS, a. s., která podporuje kulturní a společenský rozvoj aktivit v městské části Praha 22, jako jsou například tradiční dětské dny, setkání seniorů, činnost místního divadla, muzea, aktivity pro školní děti a fotbalový klub FC Čechie. Společnost METRANS, a. s. podporuje řadu zdejších činností více než 10 let.

Městské části Hlavního města Prahy se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě 24 kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí padesáti procenty, mohou svým chováním radnice ovlivnit.

Celkové pořadí měst v Hlavním městě Praha

Pořadí
Město

1.
Praha 2

2.
Praha 20

3.
Praha 8

4.
Praha 19

5.
Praha 5

6.
Praha 1

7.
Praha 4

8.
Praha 12

9.
Praha 6

10.
Praha 16

11.
Praha 10

12.
Praha 22

13.
Praha 9

14.
Praha 3

15.
Praha 17

16.
Praha 13

17.
Praha 14

18.
Praha 15

19.
Praha 7

20.
Praha 11

21.
Praha 21

22.
Praha 18

Více informací o výzkumu Město pro byznys