Nejbezpečnější město kraje? Podle výzkumu Tišnov

Mladá fronta DNES str. 04 Brno Marcela Svobodová »Zprávy z Brněnska Tišnov získal ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys 2011 první místo v meziročním snížení kriminality. TIŠNOV Snad každý si přeje žít na místě co možná nejvíc bezpečném, kde by se nemusel neustále strachovat o majetek nebo dokonce život. Toto přání se splnilo obyvatelům Tišnova. Právě toto město je totiž nejbezpečnější obcí v Jihomoravském kraji. Ve výzkumu týdeníku Ekonom bylo odborníky hodnoceno celkem 205 obcí. „Každá byla posuzována v pěti oblastech. Podnikatelské prostředí, pracovní trh, veřejná správa, cenové podmínky a kvalita lokality. Jedním z kritérií v hodnocení lokality byla právě změna kriminality,“ řekl místostarosta Tišnova Radovan Klusák. Podle něj je Tišnov město klidné a bezpečné. „Lidé z Tišnova hodně dojíždí za prací do okolních měst, domů se vracejí hlavně za odpočinkem,“ vysvětlil Klusák. Nejdůležitější je, že se ve městě cítí bezpečně samotní obyvatelé. „Bydlím tu už deset let a za tu dobu jsem se nesetkala se sebemenším problémem s kriminalitou. Děti chodí večer po městě samotné, je tu opravdu bezpečno,“ řekla Daniela Brychtová z Tišnova a dodala, že ocenění města ve výzkumu je podle ní naprosto oprávněné. To potvrdil i mluvčí Policie ČR pro Brno-venkov Bohumil Malášek. „V Tišnově je kriminalita tradičně velice nízká. Je to dané lokalitou a ideální vzdáleností od velkého města,“ vysvětlil Malášek. Podle něj má na bezpečnost města vliv i dobrý kamerový systém v tišnovských ulicích. Město však nesbíralo body pouze za nízkou kriminalitu. Druhou příčku získal Tišnov v počtu registrovaných pacientů na jednoho lékaře, kde počet pacientů je mnohem nižší než celostátní průměr. Výzkum dále poukázal i naminimální zadluženost obce. Oproti tomumá aleměsto rezervy v počtu úředních hodin pro občany, jako nevyhovující vyšly z výzkumu i webové stránky Tišnova. Na stránkách totiž může být problematické zorientovat se. Ideální není ani jejich aktuálnost. „O těchto problémech víme delší dobu, v současné době již pracujeme na vylepšení obou nedostatků,“ řekl starosta Tišnova Jan Schneider. Do výzkumu Město pro byznys 2011 se obce nehlásily samy, ale byly odborníky zařazeny automaticky. Organizátoři výzkumu chtěli pro veřejnost i podnikatele zmapovat všechny důležité informace o každé obci. Ve zveřejněných výsledcích na adrese www.mestoprobyznys.cz si každý může najít, jaké jsou v konkrétnímměstě podmínky pro život a podnikání. *** FAKTA Město pro byznys 2011 * Tišnov získal prvenství v meziročním snížení kriminality a druhou příčku v počtu registrovaných pacientů na jednoho lékaře. Výzkum poukázal také na malou zadluženost obce. * Město má však rezervy v počtu úředních hodin pro občany, jako nevyhovující vyšly z výzkumu i webové stránky města. * Odborníci hodnotili 205 obcí. Regionální mutace| Mladá fronta DNES – Brno