Na západě Čech je městem zaslíbeným byznysu opět Plzeň

Vítězem letošního srovnávacího výzkumu Město pro byznys se v Plzeňském kraji stala Plzeň. Potvrdila tak své loňské krajské vítězství. Za Plzní skončily Rokycany a Přeštice.

Analytická agentura Datank hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností a městské části Prahy. Plzeň bodovala v obou hlavních kategoriích, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy.
Plzeň v regionu dominuje v podnikatelském prostředí. Má nejvyšší podíl firem, a to i malých a středních, a velmi vysoký podíl podnikatelů. Plzeň má také nejvyšší podíl studentů a učňů v odborném vzdělávání, výrazně přibývá obyvatel i dokončených bytů a rodinných domů. Město těží rovněž z dobré dopravní dostupnosti. Radnice věnuje při srovnání s ostatními městy v regionu vysoce nadprůměrný podíl výdajů na sociální péči, kulturu a nejvyšší podíl na veřejnou dopravu.
Ve stříbrných Rokycanech lidé mají nadprůměrné platy, konkurenceschopnost města z hlediska podnikatelského prostředí zvyšuje přímé napojení na dálniční síť. Město na sebe ve výzkumu ale upozornilo zejména v přístupu veřejné správy. Rokycanská radnice se může pochlubit v kraji nejlepšími výsledky v kritériích likvidita a podíl výdajů na dluhovou službu. Nejlepšího výsledku dosáhly Rokycany i v podpoře webových stránek z pohledu podnikatele.
Třetí Přeštice zaznamenávají vysoký nárůst počtu ekonomických subjektů, které lákají nejnižší ceny stavebních pozemků. V kraji mají Přeštice jednu z nejnižších nezaměstnaností. Pokud jde o přístup radnice, věnuje vysoce nadprůměrný podíl výdajů na rozvoj bydlení, aktivně se podílí na podpoře začínajících a drobných podnikatelů, má v regionu také stanovenou nejnižší daň z nemovitosti.
Výzkum Město pro byznys hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí dvanáctým rokem.
Zdroj: seznamzpravy.cz, 30. 9. 2020