Město pro byznys 2015 zná první výsledky

Rychlá a srozumitelná komunikace, přehledné webové stránky s dostatečnými informacemi pro podnikatele a dobré hospodaření vedení města. Pohořelice, Praha 2 a Žatec si u příležitosti diskusního setkání o rozvoji měst a obcí odnesly první ocenění letošního ročníku Města pro Byznys. V rámci výzkumu, který zpracovává analytická agentura Datank, jsou v průběhu každého ročníku vyhodnoceny stovky statistických dat, která mají za cíl rozvinout důstojnou a věcnou diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v České republice.

„Novinkou letošního ročníku výzkumu je pozměněný harmonogram, konkrétně harmonogram krajských setkání. Regionální kola a následně celostátní vyhlášení výsledků výzkumu se uskuteční v únoru a březnu příštího roku. Potkáme se ve všech čtrnácti krajích a zástupce těch nejlepších radnic z celé České republiky přivítáme na slavnostním vyhlášení na konci zimy v Praze,“ osvětlil ředitel výzkumu Petr Lutonský.

Známe první vítěze!

I přes změnu v harmonogramu soutěží se dnes uskutečnilo speciální diskusní setkání, v rámci kterého se zástupci měst, obcí a krajů věnovali rozvoji regionů, měst a obcí a zároveň byli přítomni vyhlášení prvních výsledků pro letošní rok. Konkrétně v kategoriích e-mailové komunikace, webových stránek a hospodaření radnice, tzv. iRatingu.

Na e-maily nejlépe reagují v Pohořelicích

V dlouhodobém kontextu můžeme konstatovat, že radnice a zástupci samospráv zvládají e-mailovou komunikaci velmi dobře. Více než 80 % z nich totiž odpoví do druhého dne. Letos byli nejlepší zástupci města Pohořelice, kteří odpověděli do druhého dne ve všech třech vlnách testování. „Odpověď byla vždy velmi zevrubná, přitom srozumitelná a ani v jenom případě neobsahovala věcnou chybu,“ uvedla Gabriela Šamanová z analytické agentury Datank. Na druhém místě skončily Pardubice, třetí pak Žamberk.

V kritériu e-mailová komunikace je hodnocena rychlost, kvalita a vstřícnost odpovědí na dotazy týkající se podnikání. V průběhu roku byly rozeslány tři vlny tzv. mystery mailingu. Oslovovány byly živnostenské odbory úřadů.

Nejlepší webové stránky pro podnikatele má Praha 2

Vítěz další kategorie obsah webových stránek z pohledu podnikatele, Městská část Praha 2, zabodoval nejen díky samostatné sekci pro podnikatele umístěné hned na domovské stránce. Podnikatelé na stránkách úřadu naleznou informace jak pro začínající podnikatele, tak aktuality pro podnikatele stávající. „Na stránkách je možné stáhnout příslušné formuláře a obsahují například i podrobný katalog místních firem nebo nabídky nebytových prostor. Celková orientace na webu je pak velmi dobrá,“ dodala Šamanová. Jelikož je kvalita webových stránek vyrovnaná, na druhém místě skončily shodně Aš, Mohelnice, Rakovník, Děčín a Městská část Praha 1. O třetí příčku se pak podělil Český Krumlov a Lovosice.

Podnikatele může těšit zejména to, že počet radnic se samostatnou sekcí pro podnikatele na domovské stránce rok od roku roste; za posledních 6 let se tento počet zvýšil více z 53 na 112. Přetrvávajícími problémy jsou chybějící informace pro začínající podnikatele, nemožnost stažení formulářů, chybějící katalog podnikatelů či nepřehledná struktura webu.

„Naše webové stránky se snažíme dlouhodobě rozvíjet ve všech oblastech. Poslední dva roky se však nejintenzivněji věnujeme právě podnikatelské vrstvě. Především v oblasti WebGISu jsme udělali hodně kroků tak, aby měli podnikatelé veškerý možný servis, který současné technologie nabízejí,“ řekl k vítězství tajemník Městské části Praha 2 Michal Kopecký.

V kategorii webových stránek jsou hodnoceny oficiální stránky města z hlediska rozsahu a umístění informací pro podnikatele.

V iRatingu vítězí Žatec

Největší město okresu Louny, poloha na řece Ohři a nejlepší hodnocení iRatingu. To vše charakterizuje Žatec. Na druhém místě skončila Soběslav a bronzový stupínek patří Varnsdorfu. Ukazatel iRating vypovídá o finanční stabilitě obce. Každé obci se na základě řady finančních a nefinančních charakteristik přiděluje jeden ze 7 stupňů ratingové škály. Nejlépe hospodařící obce získávají stupeň „A“, nejhorší stupeň „C-„. Ratingový ukazatel tak diferencuje stupeň rizika, od subjektů bez rizika až po subjekty s vysokým rizikem ohrožujícím stabilitu fungování obce. Propočet iRatingu vychází z veřejně dostupných údajů v účetních a rozpočtových výkazech. Tato kategorie výzkumu je hodnocena ve spolupráci se společností CRIF – Czech Credit Bureau. V případě přiřazení stejného ratingového stupně dále rozhodoval ukazatel zadluženosti obce.

„Město Žatec hospodaří s vlastními prostředky, tudíž nejsme zadlužení a nevyužíváme žádných krátkodobých ani dlouhodobých úvěrů. Je to kombinace komplexního hospodaření a zdravého rozumu zastupitelů a úředníků. I když čerpáme dotace, vždy se pečlivě rozhoduje, které se využijí a ve kterých oblastech jsme schopni na dofinancování využít vlastní prostředky,“ uvedla k vítězství Helena Šmeráková, vedoucí odboru vnitřních věcí města Žatec.

Město pro byznys? Jediný výzkum svého druhu

„Jsme rádi, že můžeme podporovat tento výzkum především z toho důvodu, že se jedná o projekt podložený pevnými statistickými daty. Výzkum nepřináší pouze srovnání všech měst a obcí z pohledu byznysu, ale každoročně otevírá diskuse nad nejrůznějšími problémy a tématy spolupráce mezi samosprávou a podnikateli,“ uvedl Michal Tobrman, vedoucí Komunikace Škoda Transportation.

Ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys již osmým rokem hodnotíme 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města Prahy. Jednotlivá města jsme hodnotili na základě tvrdých dat, jako jsou například podíl mladých lidí mezi nezaměstnanými, či poskytování služeb a jejich cen. Součástí celkového hodnocení pak bylo také vlastní šetření a průzkum mezi jednotlivými podnikateli například z hlediska spokojenosti s přístupem veřejné správy.

Unikátností výzkumu je jeho komplexnost a ojedinělost zpracování dat. Konkurenční projekty dosud přinášely důležité informace, avšak pro určení nejlepšího podnikatelského prostředí mají jen dílčí vypovídající hodnotu – informují podnikatele o rozvoji informačních služeb v regionu, aktivizují obyvatele, nebo se zaměřují pouze na velká města.

Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma možnosti podpory malého a středního podnikání ze strany samospráv. Organizátoři a partneři výzkumu jsou si velmi dobře vědomi, že úkolem samosprávy je vytvářet co nejlepší životní podmínky pro všechny a proto chtějí zprostředkovat jednotlivým radnicím dobré zkušenosti a nápady z ostatních regionů. Město pro byznys je srovnávacím výzkumem, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky.

Město pro byznys je zde pro pracovníky městských úřadů, podnikatele, ale i pro širokou veřejnost. Z jeho výsledků je sestaven unikátní žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR.

(tz)

9.12.2015 iprosperita.cz

http://www.iprosperita.cz/lobby-info/6588-mesto-pro-byznys-2015-zna-prvni-vysledky-letosniho-roku