Město pro byznys 2013 – základní informace o výzkumu

22. 11. 2013, businessinfo.cz

Od podobných srovnání, výzkumů a žebříčků se srovnávací výzkum Město pro byznys liší:

důrazem na vyhodnocení transparentních a srovnatelných dat
automatickým vyhodnocením největšího počtu měst
vyhodnocením největšího počtu sledovaných kritérií
v oblasti podnikatelského průzkumu největším počtem dotazovaných podnikatelů (téměř 7000)
vyhlášením výsledků za jednotlivé kraje i celou Českou republiku.

Metodika hodnocení

Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí hlavního města Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií. Výzkum získává více jak 20 tisíc dat z nezávislých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo finanční ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, CCB, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav zdravotnických informaci a statistiky ČR, či největšího online průzkumu platů www.platy.cz. Další data se získávají online dotazníkovým šetřením obcí, telefonickým průzkumem mezi podnikateli a vlastními „mystery testováními“.

Metodika hodnocení městských částí je založena na vyhodnocení 24 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:

podnikatelské prostředí – 12 kritérií
přístup veřejné správy – 12 kritérií

Vyhodnocení dat probíhá od ledna do srpna.
Harmonogram letošního ročníku

sběr dat leden – srpen 2013
zahájení projektu 14. října 2013

krajská kola – vyhlášení výsledků

Liberecký kraj 16. října 2013
Ústecký kraj 17. října 2013
Kraj Vysočina 23. října 2013
Jihočeský kraj 24. října 2013
Karlovarský kraj 30. října 2013
Plzeňský kraj 31. října 2013
Zlínský kraj 6. listopadu 2013
Jihomoravský kraj 7. listopadu 2013
Moravskoslezský kraj 13. listopadu 2013
Olomoucký kraj 14. listopadu 2013
Středočeský kraj 20. listopadu 2013
Hlavní město Praha 21. listopadu 2013
Královéhradecký kraj 26. listopadu 2013
Pardubický kraj 27. listopadu 2013
Celostátní finále: 10. prosince 2013

Výsledky loňského ročníku

Celostátní výsledky:

1. místo: Přelouč
2. místo: Humpolec
3. místo: Dobruška

Hlavní město Praha: Městská část Praha 2
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 12 kritérií

podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celý správní obvod; čím vyšší podíl, tím je správní obvod hodnocen lépe
podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celý správní obvod; čím vyšší podíl, tím je správní obvod hodnocen lépe
podíl středních a velkých firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s více než 50 zaměstnanci); údaj je za celý správní obvod; čím vyšší podíl, tím je správní obvod hodnocen lépe
změna podílu středních a velkých firem v místním podnikatelském prostředí (meziroční změna v podílu firem s více než 50 zaměstnanci v místním podnikatelském prostředí); údaj je za celý správní obvod; čím vyšší změna, tím je správní obvod hodnocen lépe
vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celý správní obvod; čím vyšší změna, tím je správní obvod hodnocen lépe
podíl cizinců (počet cizinců k počtu ekonomických subjektů); údaj je za celý správní obvod; čím vyšší podíl, tím je správní obvod hodnocen lépe
aktuální ekonomický rozvoj; kupní síla spotřebitelů, konkurence v regionu, rozsah a kvalita sítě dodavatelů/poskytovatelů služeb a dostupnost pracovní síly (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu
změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celý správní obvod; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je správní obvod hodnocen
počet lékařů (počet registrovaných pacientů na jednoho lékaře); údaj je za celý správní obvod
podíl studentů gymnázií, SŠ a učňů (počet učňů a studentů k počtu obyvatel); údaj je za celý správní obvod
bytová výstavba (počet nově vystavěných bytů k počtu obyvatel); údaj je za celý správní obvod
dostupnost pozemků a prostorů pro podnikání (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu

PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 12 kritérií

úspěšnost získávaní dotací (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu
podíl kapitálových výdajů radnice; údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu
rozpočtový deficit (podíl příjmů a výdajů); údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu
podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu
test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu
úřední hodiny (úřední hodiny ÚMČ); pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny; údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu
počet žáků ve třídě na ZŠ; údaj je za celý správní obvod
kapacita mateřských škol; údaj je za celý správní obvod
spokojenost s přístupem radnice (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu
vstřícnost a ochota úředníků (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu
odborná kompetence úředníků (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu
rychlost vyřizování agendy (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému správnímu obvodu
hospodaření radnice – iRating; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost Czech Credit Bureau)
dluhová služba/běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost Czech Credit Bureau)
podpora webových stránek (obsah webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem; údaj se vztahuje k hodnocenému městu
test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny; údaj se vztahuje k hodnocenému městu
počet strážníků (počet obyvatel k počtu úvazků strážníků zajišťujících pořádek); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
počet žáků ve třídě na ZŠ; údaj je za celé ORP
služby a otevřenost městského (turistického) informačního centra; údaj se vztahuje k hodnocenému městu
poplatek za rekreační pobyt v penzionu (poplatek za rekreační pobyt – ubytování v penzionu na osobu a den; ubytovaná osoba + využité lůžko); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
poplatek za stánek (poplatek za užívání veřejného prostoru – stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
poplatek za předzahrádku (poplatek za užívání veřejného prostoru – stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
poplatek ze vstupného (poplatek ze vstupného na komerční, sportovní, kulturní a jiné akce); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
spokojenost s přístupem radnice (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
vstřícnost a ochota úředníků (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
odborná kompetence úředníků (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
rychlost vyřizování agendy (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu