Městem pro byznys je Sokolov

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice.
Sokolov – Nejvýhodnější podnikatelské prostředí v rámci Karlovarského kraje je v Sokolově. Vyplývá to ze srovnávacích výzkumů ankety Město pro byznys za rok 2020. Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 29 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí, jimiž jsou podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.

SOKOLOV VYNIKÁ V PŘÍSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY

V Sokolově výrazně stoupá v rámci Karlovarského kraje počet živnostníků i firem.
Ceny stavebních pozemků i přesto, že narůstají, jsou svojí výší v regionu stále podprůměrné, což láká další podnikatele. Ekonomické údaje jasně ukazují, že radnice dobře hospodaří. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích je v kraji vůbec nejvyšší, náklady spojené s dluhovou službou naopak nejnižší. O to více peněz může město vynakládat na bydlení nebo na sociální péči. Daň z nemovitosti se v Sokolově drží na nízké úrovni. Vůbec nejlépe byly vyhodnoceny webové stránky města z pohledu podnikatelů. Ti na nich naleznou na jednom místě v přehledné podobě veškeré potřebné informace, které potřebují pro komunikaci s městem i pro rozvoj svého podnikání, ale i další užitečné odkazy, které usnadní jejich orientaci a ušetří čas.
„Jsme šťastní, že jsme takto výborně uspěli. Samozřejmě je to práce celého týmu, všech úředníků, všech zastupitelů a opravdu se snažíme zodpovědně hospodařit, město rozvíjet. Toto ocenění je pro nás velice motivující a velice si ho vážíme. Město Sokolov a celý náš region jsou na začátku cesty přechodu od těžby uhlí k čisté energii. Bude se jednat o transformaci regionu jako celku a je to veliká šance začít s něčím novým jak v byznysu, tak v životě v našem regionu vůbec,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová.

KARLOVY VARY MAJÍ ROZVINUTÉ MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ

Krajské město se může pochlubit kvalitním podnikatelským prostředím. Počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele je v něm velmi vysoký, přičemž velmi výrazný podíl na tom mají firmy do 250 zaměstnanců.
V Karlových Varech kvapem přibývá nově dokončených bytů, město vynakládá dostatečné prostředky na veřejnou dopravu. Scóring úředních hodin, tedy doba, kdy si podnikatelé mohou dojít na úřad vyřídit, co potřebují, je v rámci regionu rovněž nadprůměrný.

CHEB VÍTĚZÍ NAD NEZAMĚSTNANOSTÍ

Třetí příčku obsadil Cheb, který těží z blízkosti evropské dálniční sítě, podmínky na pracovním trhu vykazují nadprůměrně konkurenční prostředí, dlouhodobě nezaměstnaných je v něm v rámci kraje vůbec nejméně. Ceny stavebních pozemků rostou nejvýrazněji, což svědčí o atraktivitě lokality. Radnice nezapomíná na podporu kultury a ani na rozvoj veřejné dopravy.

Pořadí v kraji měst
1. Sokolov
2. Karlovy Vary
3. Cheb
4. Mariánské Lázně
5. Kraslice
6. Ostrov
7. Aš

Zdroj: Chebský deník, 21. 6. 2021