Města pro byznys v kraji? Příbram a Benešov

21. 11. 2013, Mladá fronta DNES

Zástupci města převzali prestižní ocenění v pražském hotelu Paris z rukou hejtmana a dřívějšího starosty Příbrami Josefa Řiháka. Podle organizátorů soutěže město získalo první místo díky úspěšnému čerpání peněz z Evropské unie, boji s nezaměstnaností i svému přístupu k životnímu prostředí. „Nesmírně mě to těší a jsem na Příbram pyšný,“ prohlásil Řihák, který poděkoval i svým spolupracovníkům. „Jako starosta jsem se co nejvíce snažil městu pomoci v rozvoji a neskromně musím přiznat, že si myslím, že se to povedlo. Na druhou stranu musím také zmínit, že bez týmu spolupracovníků z příbramského městského úřadu a především bez spoluobčanů by se nám naše město nepovedlo takto zvelebit. Proto přeji současnému starostovi Pavlu Pikrtovi, aby pokračoval v dobře rozjeté práci a město jen vzkvétalo,“ prohlásil Řihák.
Druhým nejlepším městem pro byznys je podle týdeníku Ekonom Benešov a třetí místo si odneslo Mnichovo Hradiště.
Ocenění získala také firma Frančík, a to v kategorii Za přínosnou spolupráci. „Spolupráce měst a obcí s podnikateli je nutná a všem prospěšná, a to nejen při řešení krizových scénářů,“ uvedl radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek, který se akce zúčastnil. Zároveň upozornil, že rada kraje má například poradní Komisi pro rozvoj podnikání, vyhlašuje Fond podpory malého a středního podnikání a zástupce zaměstnavatelů zve do výborů a komisí kraje.
„Jsem rád, že u středočeských obcí a měst klesá zadluženost na obyvatele kraje a že ve stavu hospodaření radnic jsme dosáhli výrazně nadprůměrných výsledků oproti jiným krajům,“ dodal Štefek.

***

FAKTA

Další ocenění
* Za vstřícnost a ochotu úředníků
Beroun
* Za nejlepší e-mailovou
komunikaci Čáslav
* Za vytváření podmínek pro vznik
firem Černošice
* Za otevřenost úřadu Kutná Hora
* Za nejlepší webové stránky
Mladá Boleslav
* Za rozsah služeb informačního
centra Nymburk
* Za iRatingové hodnocení stupně
A/B+ Příbram
* Za vytváření podmínek pro
podnikavé občany Říčany
* Za přívětivé poplatky Slaný