Města porovnala své kvality

16. 12. 2013, Svitavský deník

Za krajskou polovinou

Svitavy se ve srovnání umístily na sedmém místě. Vrámci okresu tak dosáhly druhého nejlepšího výsledku.
Další dvě města z okresu, která v krajské výsledkové listině mezi patnácti městy figurují, je na devátém místě Moravská Třebová. V těsném závěsu za Třebovou se na desátém místě, tedy jako poslední hodnocené město z okresu, umístila Litomyšl. Zástupci svitavského okresu tak mimo medailové Poličky skončili až v polovině krajské výsledkové listiny.

Levné byty, levné pozemky

Do hodnocení měst vstupuje mnoho faktorů. Jsou mezi nimi například míra nezaměstnanosti, finanční stabilita nebo i faktor, jakým je rozsah úředních hodin na radnici.
Podle poroty se třetí Polička může pochlubit zejména nejnižšími cenami bytů a stavebních pozemků. „Je přirozené, že ceny bytů a pozemků jsou rozhodujícími faktory, jak zde udržet mladé lidi a nebo je přilákat do našeho města. Další nezbytnou podmínkou jsou i pracovní místa,“ uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.
strana 3 Města porovnala své kvality

dokončení ze str. 1 Srovnávací soutěž Město pro byznys odtajnila své výsledky. Na krajské výsledkové listině figurují čtyři města ze svitavského okresu. Nejlépe hodnoceným městem z nich je Polička, která se umístila na třetím místě. Porota vyzdvihla,že se může pochlubit nejnižšími cenami bytů a stavebních pozemků. I přes nízké ceny bytů a pozemků je podle slov starosty Poličky Jaroslava Martinů zájem přiměřený současné době, kdy stagnace a pokles hospodářského výkonu nepříznivě působí na podnikatelské, ale i jiné aktivity.

Klíč k dobrému výsledku

V roce 2010 Polička obsadila až posledním příčku mezi bodovanými městy Pardubického kraje. Po oba následující dva roky již atakovala místo druhé. Tři roky po sobě se tedy Polička drží v první trojici. „Myslím, že v této skutečnosti se zrcadlí roky trvající úsilí a to jak v rovině budování průmyslové zóny, tak i mnohé další včetně morálního ocenění našich podnikatelů,“ míní starosta Jaroslav Martinů.

Podmínky pro velké zaměstnavatele

Polička získala také zvláštní uznání, a to za vytvoření podmínek pro velké zaměstnavatele. „Naše možnosti jsou sice omezené, ale i tak se snažíme být maximálně užiteční. Snažíme se být vstřícní ve všech potřebách podnikatelů vůči městu. Jsem moc rád, že nese ovoce i osmiletá snaha budování průmyslové zóny a že většina zóny je již zastavěná. V neposlední řadě se snažíme místní podnikatele v těžké době povzbuzovat a oceňovat jejich nezastupitelný význam pro prosperitu města,“ vysvětlil starosta.

Zvláštní uznání i jiným městům

Zvláštní uznání poroty získala i Moravská Třebová, a to za největší investice z rozpočtu města. Pozadu v tomto ohledu nezůstala ani jinak v rámci okresu poslední Litomyšl, která získala čestné uznání za celkový přístup radnice k podnikatelům. Sama města pak nominují jednu z místních firem, která přispívá, financuje či jinak podporuje rozvoj měst a obcí. Z takto nominovaných firem získala uznání za přínosnou práci s radnicí firma Rehau nominovaná Moravskou Třebovou. Podle mluvčí města Dagmar Zouharové se moravsko-třebovští radní firmu rozhodli nominovat za její dlouhodobou podporu rozvoje sportovních aktivit mládeže ve městě. „Firma umožnila nábory nových dětských sportovců. To je také důvodem, že Moravská Třebová má v mládežnických kategoriích jednu z největších členských základen v Pardubickém kraji,“ vysvětlila Dagmar Zouharová. Druhé čestné uznání za přínosnou práci s radnicí putovalo rovněž do Litomyšle. Litomyšl do soutěže nominovala společnost Saint­Gobain­ Adfors. „Je to firma, která tady působí od padesátých let. Myslím si,že se vždycky,jak za starých tak za nových časů, podílela na dění v Litomyšli. Například finančně podpořila mateřskou školku, ale i kulturu a sport. Podílela se také na opravě čistírny odpadních vod,“ vysvětlil nominaci společnosti starosta Litomyšle Michal Kortyš.

V republice se neztratí

Ve velké konkurenci celorepublikového srovnání se svitavská města neztratila. V tabulce se nejvýše umístila Polička a to na šedesátém místě. Svitavy obsadily sté místo. Před pomyslnou polovinou se umístila na sto desátém místě rovněž Litomyšl. Ta, na rozdíl od krajského srovnání, v tom celorepublikovém předběhla Moravskou Třebovou, která skončila na sto čtyřicátém třetím místě z celkových dvou set pěti.

Velký rozsah, mnoho kritérií

Srovnávací výzkum Město pro byznys se od ostatních projektů poměrně odlišuje. Zejména je to velkým rozsahem výzkumu i obsáhlým množstvím kritérií, která jsou v rámci hodnocení sledována. Celkem jsou města a obce vyhodnocovány na základě čtyřiceti dvou kritérií rozdělených po jednadvaceti do dvou oblastí. Každá ze dvou oblastí má při celkovém hodnocení váhu přesně padesát procent. Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti,které mají pro podnikatele a firmy strategický význam.
Do výzkumu je automaticky zapojeno dvě stě pět měst s rozšířenou působností a dvacet dva městských částí města Prahy. Cíl celého výzkumu Město pro byznys je zcela jednoduchý. Vytvořit kvalitní základ pro diskuzi na téma možnosti malého a středního podnikání ze strany samospráv.

***

„Je přirozené, že ceny bytů a pozemků jsou rozhodujícími faktory, jak udržet mladé lidi a nebo je přilákat do našeho města.“ Jaroslav Martinů, starosta Poličky