Které jihočeské město je Městem pro byznys? A jak dopadlo vaše město?

JIŽNÍ ČECHY – Písek drží ve vysoké konkurenci v jižních Čechách kvalitní podmínky pro podnikání. Podařilo se mu obhájit loňské vítězství, a může se tak pyšnit titulem Město pro byznys 2018 Jihočeského kraje. Stupně vítězů doplňují Jindřichův Hradec a Blatná. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí a v němž analytici agentury Datank hodnotí všechny obce s rozšířenou působností v České republice.

Zleva starosta Stanislav Mrvka (Jindřichův Hradec), místostarostka Petra Trambová (Písek) a starostka Kateřina Malečková (Blatná). Autor: David Pavlát, PR

První místo si Písek zasloužil především vysokým podílem právnických osob, vysokým podílem malých a středních firem, v rámci regionu jedním z nejvyšších přírůstků obyvatel, stejně jako velmi vysokým počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání. Písek má také v celých jižních Čechách vůbec nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost. Silnou stránkou města na řece Otavě je rovněž přístup veřejné správy. Konkrétně se může pyšnit vysokým podílem kapitálových výdajů, vysokou likviditou, nízkou daní z nemovitosti a velmi dobře Písek obstál také v testování elektronické komunikace, ve kterém se hodnotí rychlost, úplnost a správnost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

„My s podnikatelskou sférou dlouhodobě komunikujeme, děláme pravidelná setkání, diskutujeme s podnikateli a hledáme cesty, jak jim usnadnit život a případně i to, jak je propojovat se školami. Písek má také velmi rozvinutou průmyslovou zónu a podnikatelé nás rádi vyhledávají kvůli dobré dopravní dostupnosti,”uvádí místostarostka Písku Petra Trambová.

Jindřichův Hradec dosáhl dobrého výsledku především velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnaností. V přístupu veřejné správy město boduje v rámci kraje nejvyšším počtem úředních hodin, nejlepšími webovými stránkami z hlediska podnikatelského obsahu a nejnižší dluhovou službou.Třetí Blatná získává v rámci regionu kladné body vysokým podílem malých a středních firem, v části výzkumu, který hodnotí přístup veřejné správy, zaznamenala radnice skvělé výsledky v nejvyšší likviditě a nízké dluhové službě.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

 Zdroj: jcted.cz, 22. 2. 2019