Kde se v Libereckém kraji nejlépe podniká? Ve srovnávacím výzkumu znovu bodoval Jablonec

Nejlepším městem pro podnikání v Libereckém kraji je podle srovnávacího průzkumu Město pro byznys znovu Jablonec nad Nisou. Na druhém místě se umístil Železný Brod a třetí je Liberec.

Jalonec nad Nisou

Jablonec je městem s vysokým podílem malých a středních firem, ve městě jsou také v rámci kraje nadprůměrné platy. Z pohledu podnikatelů má podle průzkumu Jablonec v kraji nejlepší webové stránky, ocenili i rychlost, s jakou úředníci reagují v elektronické komunikaci. Město také vydává v rámci regionu nadprůměrné finance na oblast sportu a vzdělávání.

Železný Brod

Železný Brod se podle výsledků výzkumu může pochlubit vysokým podílem podnikatelů a nízkou nezaměstnaností, a to včetně té dlouhodobé. Jak uvádí web Město pro byznys, železnobrodská radnice také myslí na komunikaci s podnikateli, zajišťuje besedy a workshopy na téma “začínající podnikatel”, bezplatně umožňuje podnikatelům konání náborových akcí na zaměstnání v prostorách úřadu. Železný Brod má nejvyšší podíl výdajů věnovaných na bydlení, má zaveden koeficient zvýhodňující rodiny s dětmi. Na radnici se také intenzivně věnují otázkám spojeným s problematikou sucha, spolupracují na aktivitách rozvojové agentury CzechInvest.

Liberec

Třetí Liberec, který letos na této pozici vystřídal Turnov, má nejvyšší podíl firem v regionu, k tomu má také nejvyšší počet studentů a učňů v odborném vzdělávání, výhody spojené s napojením na dálniční síť, v kraji nejvýraznější růst počtu obyvatel a s tím spojená rozvíjející se bytová výstavba. Radnice podle výzkumu nabízí libereckým podnikatelům největší rozsah úředních hodin, prvenství drží také v podílu výdajů věnovaných na kulturu, nezanedbává ani veřejnou dopravu.

Srovnávací výzkum Město pro byznys už 12. rok hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.

V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na přístup veřejné správy, kterou mohou radnice přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli. Analytická agentura Datank hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. Výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, to naše proběhlo v pátek 4. září.

Zdroj: ČRo – liberec.cz, 6. 9. 2020