Kde se dobře podniká? V menších městech

Mladá fronta DNES

ODRY Dopravní dostupnost, optimální počet dětí ve třídách i vyhovující rozsah úředních hodin radnice. To vše patří k důvodům, proč podnikatelsky nejpřívětivějším městem v kraji se letos staly Odry. Na druhém místě ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, který již pátým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy, skončil Krnov. Třetí příčku obsadila Opava.