Jak si vedou Jablonec nad Nisou, Železný Brod a Liberec v hospodaření?

CRIF porovnává vybrané údaje hospodaření uvedených měst s průměrem stejných ukazatelů obcí stejné velikostní kategorie. Data čerpá z rozpočtových a účetních údajů obcí za rok 2016 a ukazatele jsou přepočteny na jednoho obyvatele.

Město Jablonec na Nisou a 44 obcí velikostní kategorie 20 000 – 49 999 obyvatel
V ratingovém hodnocení za rok 2016 dosáhl Jablonec nad Nisou průměrného stupně „C+“. Město postupně snižuje svůj dluh, který se v roce 2016 dostal pod průměr ostatních obcí. Velmi nízká však zůstává schopnost splácet včas krátkodobé závazky způsobená zejména nedostatkem likvidních prostředků na bankovních účtech.

V porovnání s ostatními vybírá Jablonec nad Nisou v průměru poloviční částky na dani z nemovitosti, pětinu z místních poplatků a takřka polovinu na správních poplatcích. Investiční dotace využívá město v poloviční výši než ostatní města, s výjimkou roku 2016.

V odvětvovém členění vydává Jablonec vyšší částky do průmyslu a ostatních odvětví, a to trvale zejména do silniční dopravy. Naopak nižší jsou výdaje na služby pro obyvatelstvo.

Město Železný Brod a 141 obcí velikostní kategorie 5 000 – 9 999 obyvatel
V ratingovém hodnocení za rok 2016 dosáhl Železný Brod třetího nejlepšího stupně „B“. Město nemá žádný dluh a velmi nízký podíl cizích zdrojů na majetku, objem peněz na bankovních účtech se neustále zvyšuje a je o 40 % vyšší než u ostatních obcí.

Průměrnou hodnotu ostatních měst značně převyšují místní poplatky a příjmy z pronájmu majetku dosahují téměř čtyřnásobné výše než u ostatních měst. Ve výdajové stránce dominuje město nad ostatními v dotacích příspěvkovým organizacím, u kapitálových výdajů je pozoruhodná převaha nad ostatními městy v poskytnutých investičních dotacích.

V odvětvovém členění vydává Železný Brod větší částky do služeb pro obyvatelstvo než ostatní města zejména v oblastech bytového hospodářství, vzdělávání a tělovýchovy a zájmové činnosti.

Statutární město Liberec a 5 měst velikostní kategorie nad 100 000 obyvatel
V ratingovém hodnocení za rok 2016 dosáhl Liberec průměrného stupně „C+“, ale oproti minulým rokům si polepšil. Město po malých krůčcích postupně snižuje svůj dluh, ten je však stále vysoko nad úrovní dluhu ostatních měst. Dluh v roce 2016 dosahuje 97 % průměru příjmů Liberce za roky 2012 – 2016, velmi nízká je i likvidita.

V porovnání s ostatními městy nad 100 000 obyvatel dosahuje Liberec pouze poloviny úrovně jejich příjmů. Daň z nemovitosti je sice takřka dvojnásobná, to ale nemůže vyrovnat značný deficit v daňových příjmech. Podíl investičních dotací na příjmech byl v roce 2016 11 % ve srovnání s 22 % u ostatních měst.

Podrobnosti naleznete na: https://www.informaceoobcich.cz/