Firmám ve městě se daří i v krizi, sponzoring ale omezily

Kromě standardních otázek vzájemné spolupráce na tradičním adventním setkání letos diskutovali také o vývoji ekonomiky firem.
„Pro mě bylo zásadní informací to, že na firmy postupně více a více doléhají ekonomické komplikace. Přidušení ekonomiky, oslabování české koruny a celosvětová krize nepomáhají ani zaměstnavatelům v našem městě. Není sice ohrožená jejich existence, rozhodně ale nemůže naše kultura, společenské akce a sport počítat s takovou podporou, jakou ze strany firem měly dosud,“ vyjádřil se starosta Radovan Necid.
Ten zaměstnavatelům přiblížil letošní nejdůležitější dění ve městě, vyzdvihl hlavně mimořádný úspěch Velkého Meziříčí v anketě Město pro byznys.
Představil také letošní velké investiční akce města a krátce shrnul i spolupráci základních a středních škol a firem při nápomoci žákům s volbou budoucího povolání.
„Podnikatelé vesměs oceňují komunikaci s radnicí a obecně ekonomické prostředí našeho města, upozorňovali ale na horšící se ekonomické podmínky v České republice. Zdá se, že se na omezení sponzoringu našich akcí budeme muset připravit,“ uzavřel Necid.