Editorial

Ekonom

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, již počtvrté se týdeník Ekonom vydal na lov. Na lov nejlepších nápadů, kterými jednotlivé radnice lákají, udržují a opečovávají »své« podnikatele.
V úterý totiž odstartoval další ročník srovnávacího průzkumu Město pro byznys, jehož je týdeník Ekonom vyhlašovatelem.
Během něj se snažíme najít ideální místo k podnikání. Nebo alespoň takové, které se tomu ideálnímu přibližuje.
Cílem projektu je především vytvořit platformu pro diskusi, která povede ke zlepšení podmínek pro podnikatele v jednotlivých obcích.
A daří se to? Už minulé ročníky se dají považovat za úspěšné.
Co se konkrétně zlepšilo?
Oproti roku 2009 se o 22 procent zvýšil počet měst, která mají na internetových stránkách samostatnou sekci pro podnikatele.
O čtvrtinu narostl počet měst, která vložila pravidelně aktualizovaný katalog místních firem na web města.
O 55 procent vzrostl počet měst, která vedle standardních úředních hodin nabízejí možnost individuální schůzky, již si může návštěvník úřadu předem domluvit telefonicky.
To, že se daří nacházet společnou řeč mezi byznysmeny a radnicemi mnohem lépe než dříve, dokládá i minianketa, která se uskutečnila při slavnostním zahájení nového ročníku.
Během ní se zástupci obcí i pozvaní podnikatelé shodli na následujícím: nejdůležitějšími faktory, jak vylepšit spolupráci a podnikatelské prostředí, jsou omezení korupce a zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek. A hlavně: intenzivnější vzájemná komunikace.
Popřejme si proto s dalšími partnery projektu, starosty 205 obcí a 22 částí Prahy i tisíci českých podnikatelů: »Lovu dobrých myšlenek zdar!«