DOL: Perspektiva vodních cest i odmítání ostravské větve

Zatímco ostravští zastupitelé se tento týden ostře vymezili proti možné výstavbě ostravské větve kanálu Dunaj – Odra – Labe (DOL), na jiných úrovních se diskutuje o perspektivě vodních cest v ČR jako celku.

Rozsáhlá, téměř dvouhodinová diskuse s názvem „Město pro byznys 2019: Perspektivy vodní dopravy v ČR“ proběhla například na: https://www. youtube.com/watch?v=jRdVdrvNRG4&feature= youtu.be&fbclid=IwAR2_-NCu8O5WNllX2gj4OztRBusCdUpnhi WqjZpH-kTxBwoNxRLWm5U8bCw , a kdo má trpělivost, měl by si jí poslechnout, neboť v ní zazněla řada údajů, které nejsou příliš veřejně známé. Hlavními aktéry diskuse byli Jan Skalický (vodní cesty) a Jan Hradský (PF Ostravské univerzity).
Pokud se pak týká pozice Ostravanů, pak ti požadují po vládě, aby ukončila přípravy na vybudování DOL, a v úmyslu mají svou výzvu adresovat premiérovi. Podrobnější zpráva o tom je na: https://www.novinky.cz/ domaci/clanek/zverstvo-a-ptakovina-ostrava-vyzvala-vladu-at-stopne- zemanuv-kanal-40341971 #dop_ab_variant=0&dop_req_id=QcX7LOCeBih-202011111704&dop_source_zone_name= novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source= www.seznam.cz
Problematikou se bude zabývat také letošní on-line „Děčínský dialog o vodě“, který proběhne v úterý 24.11., a o jehož programu bude portál Naše voda ještě informovat. Organizátorem akce je Spolek Aquarius-Vodnář (SAV). Jeho předseda Petr Vít mimo jiné uvádí: „ Začíná se mluvit o vodohospodářské funkci vodních cest – potenciálu zdrží a nádrží při účasti na celkové zádrži vody (tedy spolu s revitalizacemi krajiny), ale ochlazující vliv na eliminaci tepelných ostrovů společnost ještě nevidí. Výpar z přehrad, nově vytvořených jezer, případně z projektů dalších, je nesprávně vykládán jako “únik” vody. Je to ale vytržené ze souvislostí – nelze uvažovat, že tu vypařenou vodu a její opětovný, srážkový návrat zachráníme v krajině, která bude pustinou. Zapomíná se, že revitalizovaná krajina, kde tepelné ostrovy i posílení vsakovosti, zádrže i akumulace vody, proti dnešku, je cílem číslo jedna. A protože vlivem neustálého záboru potencionální půdy ubývá míst, kde se budou další revitalizace moci ještě provádět, je neskonale omezené vzdávat se principielních vlastností vodních cest, které propojením s okolními zónami vybízejí k posílení potřebného systému zádrže vody i eliminace tepelných ostrovů”.
Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda (Labe ve Střekově)
Zdroj: nase-voda.cz, 12. 11. 2020