Dobruška je nejlepším městem v Královéhradeckém kraji z hlediska podnikatelského potenciálu

Na Královéhradecku je podnikatelsky nejpřívětivějším městem Dobruška. Podnikání se daří velmi dobře také v Hořicích a Novém Městě nad Metují. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2018, které jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí.

Analytici agentury Datank v něm hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Dobruška je nejlepší v testu elektronické komunikace

Dobruška se může právem pochlubit v rámci regionu velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnaností. Rozvoji podnikatelského prostředí pomáhá rovněž vyšší nezaměstnanost mladých lidí. Podnikatelé zde prostě mají jednodušeji z čeho vybírat, což rovněž umocňuje v rámci kraje velmi vysoký počet studentů a učňů v odborném vzdělávání. Město má nízké ceny stavebních pozemků a vysoký podíl malých a středních firem.

V přístupu veřejné správy Dobruška boduje nejvyšším počtem úředních hodin, nejkvalitnější elektronickou komunikací a s nízkou daní z nemovitosti. Má také nejnižší dluhovou službu a vysokou likviditu.

„Nechceme jenom těžit například z dobré dopravní dostupnosti. Snažíme se naší práci dělat, jak nejlépe umíme. Chceme být nejen s podnikateli, ale se všemi občany, v kontaktu co nejvíce. Dík za dobré hodnocení podnikatelského prostředí patří určitě i firmám, které u nás působí. To, že je u nás hodně studentů a učňů v odborném vzdělávání, není jenom naše zásluha. Máme tu i jednu soukromou školu, kterou provozuje jedna z místních firem,“ uvádí starosta Dobrušky Petr Lžičař.

Hořice mají nejvíc podnikatelů, Nové Město nad Metují zase kvalitní webové stránky

Hořice vykazují výborné výsledky především nejvyšším podílem podnikatelů v přepočtu na obyvatele a také nejvyšším přírůstkem obyvatel v kraji. Město může v rámci regionu těžit z dobré dopravní dostupnosti, podnikatelé mohou využít místní nízké průměrné mzdy.

V přístupu veřejné správy Hořice bodují vysokými kapitálovými výdaji. Třetí Nové Město nad Metují boduje nejnižšími cenami stavebních pozemků a velmi vysokým podílem malých a středních firem. V přístupu veřejné správy město vyniká kvalitními webovými stránkami z pohledu podnikatele a také nízkou dluhovou službou.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

Zdroj: ČRo – hradec.cz, 15. 2. 2019