Děčín atraktivní pro podnikatele

Srovnávací výzkum Město pro byznys ukázal, že Děčín je podnikatelsky nejatraktivnějším městem v celém Ústeckém kraji. Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Na druhé příčce se v kraji umístily Lovosice a na třetí Ústí nad Labem.

Srovnávací výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části hlavního města Prahy.

Děčín stále zůstává městem, které má nejvyšší podíl podnikatelů v kraji, přičemž velmi vysoký je rovněž meziroční nárůst ekonomických subjektů. Také ceny stavebních pozemků jsou v rámci kraje na nízké úrovni, což opět láká investory. V přístupu veřejné správy město boduje kvalitními webovými stránkami. „Nechceme, aby absolventi potom působili jinde, a proto podporujeme podnikání, aby u nás absolventi měli uplatnění,“ uvedl zastupitel a předseda finančního výboru města Děčín Pavel Herites (ANO).

Zdroj: Právo, 16. 2. 2019