Chrudim druhým nejpřívětivějším městem pro byznys v Pardubickém kraji

Pardubice/Chrudim – VPardubickém kraji probíhá velmi progresivní rozvoj voblasti podnikatelského prostředí a města se snaží jít byznysu stále více naproti a nastavit pro podnikatele ty nejlepší možné podmínky. Tento fakt potvrzuje také výzkum Město pro byznys 2017, který jako podnikatelsky nejpřívětivější město vkraji vyhodnotil statutární město Pardubice. Výzkum hodnotí všech 205 měst a obcí srozšířenou působností vČeské republice.

Pardubice nabízejí komplexní podnikatelské prostředí

Pardubice/Chrudim – VPardubickém kraji probíhá velmi progresivní rozvoj voblasti podnikatelského prostředí a města se snaží jít byznysu stále více naproti a nastavit pro podnikatele ty nejlepší možné podmínky. Tento fakt potvrzuje také výzkuMěsto pro byznys 2017, který jako podnikatelsky nejpřívětivější město vkraji vyhodnotil statutární město Pardubice. Výzkum hodnotí všech 205 měst a obcí srozšířenou působností vČeské republice.

Pardubice nabízejí komplexní podnikatelské prostředí

Krajská metropole obsadila první místo jak v podnikatelském prostředí, tak v přístupu veřejné správy. Vpodnikatelském prostředí Pardubice zabodovaly vysokým přírůstkem obyvatel, vysokým podílem malých a středních firem a vůbec nejvyšším podílem právnických osob. Ceklový úspěch podpořil také nejvyšší počet studentů a učňů vodborném vzdělávání a nízká dlouhodobá nezaměstnanost. Vpřístupu veřejné správy si Pardubice vedly nejlépe ze všech měst vkraji vpodpoře veřejné dopravy, dosáhly prvního místa vtestu elektronické komunikace, který hodnotí rychlost, vstřícnost a kvalitu odpovědí, i ve scóringu úředních hodin.

„Kromě vstřícného přístupu živnostenského úřadu se Pardubice celkově snaží otevřít město směrem kpodnikatelům. Chceme více stavět, přilákat více podniků, a tím i lidí do regionu. Stím souvisí iklíčová podpora vzdělávání, zejména polytechnického. Aktuálně probíhají jednání o centrální polytechnické dílny. Chceme, aby Pardubice byly známé jako polytechnické město,“  okomentoval primátor Pardubic Martin Charvát (ANO 2011).

Chrudim podporuje veřejnou dopravu, Hlinsko má nejvyšší podíl podnikatelů

Stříbrná Chrudim získalav podnikatelském prostředí body vysokým růstem ekonomických subjektů avyšším podílem malých a středních podniků. Pokud jde o přístup veřejné správy, má nízkou daň znemovitosti, podnikatelsky přívětivé jsou chrudimské webové stránky. Město rovněž vydává dostatek finančních prostředků na veřejnou dopravu. Bronzové Hlinsko si vpodnikatelském prostředí vede skvěle vůbecnejvyšším podílem podnikatelů vkraji, nejnižší nezaměstnaností a rovněž velmi nízkou nezaměstnaností mladých. Drží si nízké ceny stavebních pozemků a nízkou daň znemovitosti.

CzechInvest znovu vybírá investičně nejatraktivnější regiony

Samostatnou soutěžní kategorií, kterou vyhlašuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, je Investičně atraktivní region. Tato kategorie hodnotí přístup místních samospráv vůči podnikům a připravenost podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Jejím cílem je prezentovat úspěšné příklady obcí vČeské republice, které efektivně spolupracují spodnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu. Přihlášky je možné zasílat naadresu mestoprobyznys@czechinvest.org od 1. února do 31. března 2018. Prvních šest nominovaných bude představeno na vyhlášení celostátních výsledků výzkumu Město pro byznys vdubnu 2018.

Zdroj: chrudimskenoviny.cz, 8. 3. 2018