Cena týdeníku Ekonom pro Ferram

19. 11. 2013, Týdeník Opavský a Hlučínký Region

V Moravskoslezském kraji se v celkovém hodnocení umístil z celkem dvaadvaceti měst na třetí příčce Hlučín, který se může pochlubit dostatečným rozsahem úředních hodin a nižší nezaměstnaností. Čtvrtou příčku obsadila Opava, na šesté skončil Vítkov a Kravaře získaly 19. místo. Podnikatelsky nejpřívětivějším městem jsou Odry a nejhůře dopadl Český Těšín. Ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys jsou obce hodnoceny na základě dvaačtyřiceti kritérií rozdělených do dvou oblastí: Podnikatelské prostředí a Přístup veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast mohou svým přístupem ovlivnit radnice.
Do hodnocení vstupovala i finanční stabilita měst. „Proti předchozímu roku došlo v Moravskoslezském kraji k nárůstu zadlužení vpřepočtu na obyvatele na téměř 8400korun,cožjeodva tisíce korun více než průměr České republiky,“ konstatuje vedoucí analytička,CRIF– Czech Credit Bureau Věra Kameníčková

Uznání se dočkala i známá opavská firma

Letos je součástí projektu Město pro byznys také Cena týdeníku Ekonom za přínosnou spolupráci s radnicí. Vyzdvihuje firmy, které pro své město dělají víc, než je náplň jejich práce. V našem kraji ji získala opavská společnost Ferram, která už patnáct let svými aktivitami příznivě zasahuje do života města. Dlouhodobě podporuje Slezské divadlo pravidelnou roční částkou 100 tisíc korun i příležitostnými částkami. V součinnosti s některými spolky se podílí na zabezpečení některých sociálně­kulturních akcí, například mezinárodní soutěže pro handicapované děti Začarovaná písnička. Výrazný je příspěvek firmy i pro oblast školství, kde nejen v Opavě, ale i v širším opavském regionu zařídila moderně vybudované školní dílny pro výuku polytechnické výchovy. Celkový finanční objem těchto pomocí se pohybuje v řádech milionů korun, které byly využity ke kulturnímu, sociálnímu, sportovnímu, didaktickému a zkrášlovacímu rozvoji statutárního města Opavy.

Základní informace o výzkumu

Město pro byznys 2013 je srovnávací výzkum, který vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR a ve všech městských částech hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem je týdeník Ekonom a data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank. Partnerem projektu je Komerční banka. Cílem je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání ze strany místních samospráv. Od podobných srovnání, výzkumů a žebříčků se srovnávací výzkum Město pro byznys liší: důrazem na vyhodnocení transparentních a srovnatelných dat, automatickým vyhodnocením největšího počtu měst, vyhodnocením největšího počtu sledovaných kritérií, v oblasti podnikatelského průzkumu největším počtem dotazovaných podnikatelů, kterých je téměř sedm tisíc, a vyhlášením výsledků za jednotlivé kraje i za celou republiku. Vyhodnocení dat probíhá vždy od ledna do srpna, vyhlášení výsledků pro Moravskoslezský kraj se uskutečnilo 13. listopadu.