Cena městu krejčích? Ne, vede strojírenství

Prostějovský týden str. 03 Zpravodajství RADIM HAVLÍK Prostějov, krajské Město pro byznys, se za poslední léta proměnil Prostějov – Radní Prostějova si pochvalují cenu v oblasti byznysu. „Je to pěkné,“ prohlásil spokojeně prostějovský starosta Miroslav Pišťák a na tiskové konferenci městské rady položil na masivní stůl těžkou plastiku. Prostějov ji obdržel za první místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys. Podle místostarostky Aleny Raškové je za tím nejen blízkost dálnice, ale hlavně tradice oděvního průmyslu. „I po krachu OP Prostějov je u nás několik dynamicky rozvíjejících se oděvních firem,“ řekla. Veřejně dostupné výsledky hospodaření středních oděvářských firem v Prostějově ale o dynamickém rozvoji nehovoří. Například Koutný, specialista na pánskou konfekci, dosáhl v roce 2006 výsledku za účetní období necelých 13 milionů korun při 96 zaměstnancích. V roce 2009 to bylo při stejném počtu lidí 12,5 milionu. Firma H&D, známá například šitím košil, měla v roce 2007 56 zaměstnanců, přičemž vykázala výsledek hospodaření zhruba 6,4 milionu korun. V roce 2010 zaměstnávala stejný počet pracovníků a tratila více než 6 milionů korun. Rozvoj, alespoň v letech před hospodářskou krizí, naopak prokazují výsledky společnosti Železárny Annahütte. Se zhruba 170 zaměstnanci vydělala v roce 2003 asi 33 milionů. V roce 2006 to už bylo 128 milionů korun. „Po krachu Oděvního podniku je zcela jednoznačné, že Prostějovu nedominuje oděvnictví, ale právě strojírenství,“ vyjádřila se Helena Chalánková z Okresní hospodářské komory Prostějov. Připomíná, že dobře si vedou nejen strojírenské podniky v areálu železáren v Dolní ulici, ale i ty v průmyslové zóně. „Nevím, že by některé z nich byly v útlumu,“ poznamenala Chalánková. Prostějov obhájil loňské prvenství, které získal za dobré výsledky v oblasti kvality lokality a veřejné správy. „Nejlépe ze všech měst Olomouckého kraje si vedl také u podnikatelů. Město pro byznys je srovnávací výzkum, jehož cílem je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání ze strany místních samospráv. Vyhlašovatelem je týdeník Ekonom a odborným garantem Hospodářská komora. *** „Po krachu OP je zcela jednoznačné, že Prostějovu nedominuje oděvnictví, ale právě strojírenství.“ Helena Chalánková, OHK Prostějov