Beroun – Město pro byznys Středočeského kraje 2010

parlamentnilisty.cz – Obce voličům mesto-beroun.cz – Nejlepším Městem pro byznys Středočeského kraje 2010 je město Beroun. Ocenění za podporu podnikatelů získalo od společnosti Eurovia CS Kladno. V roce 2008 město Beroun skončilo na 5. místě a v roce 2009 na 2. místě. Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých krajích. Města a obce byla vyhodnocena na základě 50 kritérií rozdělených do 6 oblastí: 1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ např.: podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu, počet firem nebo počet zahraničních osob 2) LOKALITA např.: bytová zástavba, znečistění ovzduší, počet lékařů, kriminalita a její změny 3) PODMÍNKY PRACOVNÍHO TRHU např.: nezaměstnanost, věk nezaměstnaných a změna nezaměstnanosti, počet učňů a středoškolských studentů, průměrné procento pracovní neschopnosti 4) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY např.:podpora webových stránek, počet strážníků, úřadní hodiny, úspěšnost získávání dotací 5) CENOVÉ PODMÍNKY např.: ceny bytů, cena za odvoz odpadů, ceny pozemků nebo cena vody 6) VÝZKUM MEZI PODNIKATELI např.: podnikatelské prostředí, kvalita lokality a veřejné správy, podmínky pracovního trhu Ve Středočeském kraji se projektu Město pro byznys celkem zúčastnilo 26 měst i obcí. V celorepublikovém žebříčku se naše Královské město Beroun umístilo na celkovém 28. místě, hned za Plzní, což je velký úspěch.