66 českých měst a obcí hospodaří rizikově, zjistilo ministerstvo

zpravy.rozhlas.cz – domaciekonomika; Dalibor Zíta, Martina Mašková, Alice Kottová – Ministerstvo financí zjistilo, že 66 českých měst a obcí hospodaří rizikově a že mají neúnosné dluhy. Jejich starosty obeslalo dopisem, ve kterém je žádá o zdůvodnění dluhů s prosbou o odpověď do konce června. Počet obcí, které hodnotí resort jako rizikové, stoupl oproti loňsku skoro o třetinu. „Rizika vyhodnocujeme na základě několika ukazatelů. Prvním je celková likvidita, která by měla být v intervalu 0 až 1, zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům by měl být vyšší než 25 procent,“ přiblížil vedoucí odboru financování rozpočtů ministerstva financí Jan Zikl.Nárůst obcí, které vykazují určité riziko, nicméně nepovažuje za nijak dramatický s ohledem na to, že je v Česku 6245 obcí. „Mírný nárůst může být zapříčiněn například tím, že některé projekty financované z Evropské unie, obce nezvládly. Budou se tudíž muset na financování podílet větším podílem z vlastních zdrojů,“ podotkl Zikl.U jiných projektů, které financoval státní rozpočet, pak obce podle Zikla nedodržely stanovené podmínky. Kvůli tomu budou například platit penále. Ministerstvo pro místní rozvoj proto chce pro příští období zásadním způsobem zjednodušit systém žádostí o dotace. „A minimalizovat tím možná pochybení na straně příjemců, která vedou k vyměření penále nebo snížení uznatelné částky,“ řekl Zikl.Menší a střední obceMezi rizikové se pak dostaly převážně menší a střední obce. „Projekty jsou často nad míru jejich ročního rozpočtu. Jakýkoli výkyv, například daňový, může přinést to, že tam může být větší riziko,“ řekl k tomu výkonný místopředseda Svazu měst a obcí Jaromír Jech.Svaz nyní připravil projekt Vzdělaný zastupitel, kde budou zastupitelům měst a obcí sdělovat, jak k čemu přistupovat. „Ale to hlavní je to, co jsme začali dělat s ministerstvem financí. Začali jsme debatovat o tom, jaká udělat opatření, aby se obce do těchto krizových situací nedostávaly,“ přiblížil Jaromír Jech.Města by podle něj měla hlavně používat selský rozum a být obezřetná. „Přistupovat k obecnímu rozpočtu jako k rodinnému. Nemít větší oči, než je realita mých příjmů. To je základní,“ uzavřel místopředseda Svazu měst a obcí Jech.Obce můžou samy regulovat videoloterijní terminályZnojmo je blízko finančnímu kolapsuPrůzkum Město pro byznys má přispět k lepší spolupráci mezi podnikateli a obcemiOtázka přímé volby starostů rozdělila delegáty sněmu Svazu měst a obcí.