Západočeským podnikatelům se nejlépe daří v Plzni

Jasným vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Plzeňském kraji stalo statutární město Plzeň. Podnikání podmínky přejí také ve Stříbře a v Přešticích. Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Plzeň nabízí výjimečný mix podnikatelského zázemí a vstřícného přístupu veřejné správy
V podnikatelském prostředí město boduje především nejvyšším podílem malých a středních firem, nejvyšším podílem právnických osob a nejvyšším počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání. Plzeň má také v celém regionu nejnižší dlouhodobou nezaměstnanost, podnikatele láká rovněž výborná dopravní dostupnost. V přístupu veřejné správy si Plzeň zaslouží ocenění za nejlepší výsledky v podílu výdajů věnovaných na veřejnou dopravu a také za velmi kvalitní webové stránky z hlediska obsahu určeného pro podnikatele. Podnikatelský potenciál v sobě západočeská metropole jednoduše nezapře a právem obsazuje první příčku.

„V Plzni je skutečně široké spektrum firem a potýkáme se samozřejmě s nedostatkem pracovníků. Snažíme se, abychom připravili kvalifikované lidi, podporujeme vzdělávání v oblasti robotiky, a to už od nejmenších žáků. Vytváříme prostor pro to, aby už školní mládež mohla používat techniku. Z hlediska vybavení máme ve školách nejlepší vybavení v rámci celé republiky, ať už se jedná o interaktivní tabule nebo počty počítačů. Naše snaha v tomto ohledu pokračuje i v rámci středních škol. Pokud jde o smart city, chystáme metropolitní dispečink, který by měl fungovat v rámci pomyslného digitálního dvojčete města Plzeň. V něm bude možné modelovat krizové, bezpečnostní nebo dopravní situace, což bude pomáhat občanům i podnikatelům,“ uvádí radní pro smart city a podporu podnikání města Plzeň Vlastimil Gola.

Ve Stříbře výrazně vzrůstá počet podnikatelů, v Přešticích se dobře staví
Město Stříbro se může pyšnit zejména velmi vysokým růstem počtu ekonomických subjektů, stejně jako vysokým podílem podnikatelů. V části výzkumu, který hodnotí přístup veřejné správy, se město umístilo v regionu vůbec nejlépe. Má velmi dobrou elektronickou komunikaci, vysokou likviditu a třeba také nízké poplatky za vodné a stočné. Na bronzovou příčku se vyhouply Přeštice, které si při vysokém přírůstku obyvatel udržují v rámci kraje velmi nízkou nezaměstnanost. Město má nejnižší cenu stavebních pozemků a také nejnižší daň z nemovitosti.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí. Na již tradičních krajských setkáních pro starosty a starostky se odborníci na danou problematiku letos zaměřují například na aktuální legislativu, konkrétní projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již jedenáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.