Za podnikáním na Liberecku nejlépe do Jablonce nad Nisou

Jasným vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Libereckém kraji stalo statutární město Jablonec nad Nisou. Podnikatelské prostředí se rozvíjí také v Turnově a Železném Brodě. Srovnávací výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

V Jablonci o podnikatele pečují
Vítězné město Libereckého kraje se může pochlubit vyrovnanými výsledky v obou částech srovnávacího výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí a v přístupu veřejné správy. V Jablonci je při srovnání s ostatními městy v regionu nadprůměrný počet podnikatelů a stále jich výrazně přibývá. Index stáří je nízký, takže potenciál rozvoje podnikání má město i do budoucna. Radnice vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména na veřejnou dopravu a na rozvoj sportu. Především se ale Jablonec blýskl u ukazatelích přístupu veřejné správy. Webové stránky města z pohledu podnikatele nepředstihlo svojí obsahovou kvalitou a přehlednou strukturou informací v regionu žádné jiné město. Stejně dobrého výsledku dosáhl Jablonec v testu elektronické komunikace, který ověřuje kvalitu a včasnost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

„Pocity mám samozřejmě velmi příjemné, protože Jablonec se ve výzkumu umísťuje dlouhodobě na předních příčkách. Není to jednorázová záležitost a má to nějakou kontinuitu, to se týká i práce úřadu. Pokud jde o rok 2020, tak to byl úplně speciální rok pro všechny, včetně podnikatelů a živnostníků, a jsem rád, že i v tomto složitém období se ukázalo, že přístup úřadu byl velmi vstřícný. Všichni se snažili, aby i přes různá omezování jsme poskytli maximální servis, v maximálně možném rozsahu. Nabízeli jsme služby všech pět dnů v týdnu, jako velmi potřebný se ukázal objednávkový systém, protože k nám přijížděli lidé i z okolních měst, kteří by si běžně vyřídili záležitosti ve svém městě. Máme i statistiku, která jasně dokumentovala, kolik tisíc klientů jsme odbavovali. Takže to je poděkování všem pracovníkům města,“ říká primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský.

Turnov se podnikatelsky rozrůstá, v Železném Brodě je málo nezaměstnaných
Stříbrná příčka patří po zásluze Turnovu, který zaznamenává nejvyšší meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů a může se rovněž pyšnit v Libereckém kraji nejvyšším podílem malých a středních podnikatelů. Město, které má v regionu nejvyšší přírůstek počtu obyvatel, si může zakládat na dobré dopravní dostupnosti. Bytovou politiku se městu v souvislosti s nárůstem obyvatel daří řešit, o čemž svědčí vůbec nejvyšší počet dokončených bytů na 1000 obyvatel. Stupně vítězů doplňuje Železný Brod, který může nově příchozí podnikatele nalákat na v kraji nízké ceny stavebních pozemků. Konkurence na pracovním trhu je zde vysoká, podíl dlouhodobě nezaměstnaných v kraji jeden z nejnižších. Radnice se může pochlubit nejnižšími výdaji vynakládanými na dluhovou službu, o to více prostředků jí zbývá na rozvoj sportu nebo bydlení.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

Fotografie naleznete zde.
Kompletní výsledky naleznete zde.